Tue med ønske om gendanne vej og park

Bedre snerydning og ordnede forhold
Man siger at nye koste fejer bedst – men de gamle kender krogene.

Der har igen været klager over manglende snerydning og glatførebekæmpelse.
Jeg vil gerne gøre opmærksom på at noget af problemet er at kommunen udliciterede en velfungerende Vej- og parkafdeling for ca 10 år siden. Vi blev lovet en besparelse på 3-4 millioner om året, men den kom ikke og nu har vi ringere service end tidligere hvor vi havde vores egne folk.
De kendte kommunen ud og ind. De skulle ikke se i en kontrakt om et tilfældigt stykke ekstraarbejde måtte udføres – eller der først skulle træffes aftale om ekstrabetaling.

Hildur om budget – forhandlinger – rammer og resultat.

Hildur Johnson har deltaget i budgetforhandlingerne for første gang og har derefter lavet dette skriv om forløb og resultat.:

I lørdags blev alle partier enige om et bredt forlig på årets budget. Men rammen er allerede sat, i det øjeblik byrådsmedlemmerne trækker i arbejdstøjet, når de hvert år skal forhandle de kommende budgetter.
Budgetloven gør, at det på forhånd er bestemt, hvor mange penge kommunerne må bruge på velfærd og byggeri/vedligehold.

Det er fuldstændig ulogisk. Det er som at pisse i bukserne.

Enhedslisten Hillerød er med i Budgetforliget 2024

Tue Tortzen og Hildur Johnson har deltaget i Budgetforhandlingerne som faldt på plads her i weekenden 16 -17 november.
Her er Tues vurdering og opsummering lige efter aftalen:
Enhedslisten er med i Hillerøds budget for 2024!
Det vigtigste for os var at afvise det borgerliges pres for yderligere skattenedsættelser – og det lykkedes.
Derfor var det ikke nødvendigt med de alvorlige nedskæringer der var lagt op til – tvært imod rummer budgettet forbedringer for børn og unge, Folkeskolen og for borgere, som har særlig brug for hjælp.

Geotermi i Hillerød – det bedste bud

Vi skal hurtigst muligt i gang med fjernvarme fra undergrunden (geotermi)
Fjernvarme produceres af flere varmekilder som har forskellig påvirkning af miljøet.
Kul er det værste. Det udleder meget co2 som blev opfanget af planter for mange millioner år siden og sender det tilbage til atmosfæren. Desuden er der svovl og andre giftstoffer i.
Olie er næsten ligeså slem , men dog lidt renere i forbrændingen.
Gas brænder næsten rent men trækker stadig co2 fra jorden op i atmosfæren.
Træflis og halm er derimod planter som har trukket co2 ud af atmosfæren mens de voksede, og hvis den energi de indeholder ikke nyttiggøres bliver de omsat af bakterier og vender tilbage til atmosfæren med samme co2 udledning.

Så skyller vi igen

Tue Tortzen med indlæg i pressen om separatkloakering :

De seneste dages store regnskyl betyder store overløb fra vores kloaksystem fordi vi ikke ar separeret regnvandet fra spildevandskloakkerne.
Blandet spildevand løber ud på veje, græsplæner og i kældre , men det meste ender i Pøle Å .
Afføring, rengøringsmidler, vaskepulver og hvad vi ellers hælder i kloakkerne løber udenom vores rensningsanlæg og ud til fisk, frøer, planter og andre skabninger hvor de gør stor skade.

Fart på cykelstierne

Fart på cykelstierne
Ved dette års budgetforhandlinger må vi have fart i cykelsti – programmet igen. Det tabte fart i nogle år, men vi er langt fra færdige med at sikre at man kan komme sikkert omkring på cykel. Der er enighed om Milnersvej, men arbejdet bliver udsat fordi det skal passe med separatkloakering. Der er også enighed om øvre del af Brødeskovvej, der skal vi også bare blive enige om at sikre den eksisterende cykelsti der hvor lastbilerne kommer for tæt på.

Status Fra Forsyningen

Formand for Forsyningen Tue Tortzen i Hillerød har lavet denne status over året her ved det nye års start.

Tue skrev:

2022 blev et meget aktivt år for Hillerød Forsyning.
Der kom en helt ny bestyrelse med mange politiske holdninger, men vi har hurtigt fundet hinanden i et godt samarbejde om at sikre borgernes behov og miljøet.
Efter megen kritik – berettiget og uberettiget – lå der også en opgave i at fortælle vores dygtige medarbejder at vi påskønner deres indsats og at vi ønsker deres medvirken og erfaringer i arbejdet.

Allerede ved nytår var vi klare over at de mange nye boliger og industrivirksomheder stiller store krav til alle forsyningsgrene.
Der skal skaffes store mængder af rent vand til boligerne og ikke mindst til medicinalindustrien.
Selvom vi bygger et nyt vandværk er vi nødt til at sikre os vand fra nabokommunerne for at leve op til kravene. På sigt er det nødvendigt at finde metoder til genbrug af industriens procesvand – og måske også det rensede spildevand -så vi kan sikre rent drikkevand til husholdningerne.

Godt møde om Geotermi

Her den 4 oktober var der offentligt møde om Geotermi – Formand for Forsyningen om mødet:

Omkring 40 mennesker havde fundet vej til Enhedslistens møde om Geotermi på Hillerød Rådhus. En broget skare af miljøfolk, teknikkere og almindeligt interesserede stillede mange spørgsmål til Asbjørn Haugstrup fra firmaet INNARGI A/S som står for de boringer som skal skaffe billig, co2 neutral varme til Århus Fjernvarme.

Firmaet er dannet med AP Møller som mindretalsaktionær , ATP og andre kooperative investorer har aktiemajoriteten. AP Møllers erfaringer fra olieboringer danne det tekniske grundlag for INNARGI.

Projektet i Århus er langt fremme og de første boringer starter snart.

Mødets deltagere var naturligt nok interesserede i mulighederne i Hillerød/ Nordsjælland. Asbjørn kunne fortælle at Hillerød ligger godt både med hensyn til varmt vand i undergrunden og nærhed til store fjernvarmenet.

offentligt møde om GEOTERMI

Hvad er geotermi – tirsdag 4. oktober kl. 19 i kantinen på Hillerød Rådhus.
Er det rigtigt at vi kan få fjernvarme fra jordens indre ? Hvor langt er teknikken fremme og er der varmt vand under Nordsjælland ? Hvordan skal boringerne finansieres?
Disse spørgsmål kan man få svar på, på mødet, der er arrangeret af Enhedslisten.
”Vi har fået Asbjørn Haugstrup som er kommunikations-direktør i firmaet Innargi til at komme og fortælle om hvor langt man er med udnyttelse af geotermi, bl.a. et stort projekt i Århus