Præsentation af Sabri Yilmaz

Vi præsenterer her Nr. 2 på liste Ø, Enhedslisten til kommunalvalget i Hillerød Kommune nemlig er Sabri Yilmaz.
Han arbejder på 22. år som folkeskolelærer. Sabri vil i byrådet kunne gøre en forskel indenfor: Integration og kultur, sport og fritid samt miljø og klima. Han har erfaring fra arbejde som formand for integrationsrådet i Hillerød Kommune. I mange år var han formand for Dansk-Kurdisk Kultur og Ungdomsforening. Han er kasserer i foreningen nu.

Det er værd at bemærke i Nordsjælland, at en erfaren dansker med flygtningebaggrund et placeret højt på en liste til kommunalvalget.”

Mød Enhedslisten på legepladsen

Mød Enhedslisten på legepladsen
Til byfesten i Hillerød deltog Enhedslisten med åben ønskeliste for kommunens børn og det var så stor en succes at partiet nu inviterer til en række legeplads-meet-ups i løbet af september og oktober.
Her vil partiet byde på kaffe til forældre, kiks til børnene og lydhøre ører, og de håber at se så mange børnefamilier som muligt med gode ideer, inputs, bekymringer eller kommentarer på livet som børnefamilie i Hillerød kommune .
Partiet er at finde på legepladsen på Posen i Hillerød lørdag den 25. september kl 10-11.30 og på legepladsen ved Uvelse børnehus kl. 14 – 15.30.

Her er vores kandidater til Kommunalvalget

Så er vi parat til valgkampen med disse seje og glade kandidater:
Tue Tortzen, Hildur Johnson, Sabri Yilmaz, Anne Mette Nielsen, Karl Erik Rasmussen.

1. Tue Tortzen, faglig sekretær i 3F
2. Sabri Yilmaz, lærer
3. Anne Mette Nielsen, sygeplejerske
4. Hildur Johnson, pædagog
5. Karl Erik Rasmusen, pensionist

Vi synes at de vigtigste temaer i til valget er klima og børn uden at glemme de ældre.
Hillerød Kommunes har mange muligheder for at bidrage til at forbedre klimaet og til at undgå en katastrofal klimaudvikling. En stor del af vores fjernvarme kommer fra afbrænding af fossil gas. Det skal stoppes og erstattes af alternative energikilder. Der skal være bedre muligheder for at opsætte solceller på kommunens bygninger. Det arbejder vi med både landspolitisk og lokalt.
Vi arbejder hårdt for at der indføres minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Det skal være reelle normeringer. Det er tiden, hvor børnene er sammen med personalet, der er den reelle normering.
I det kommende byråd vil det være os der presser på for at få indført dette princip og for at få gennemført minimumsnormeringer inden for få år.
Bygning af et nyt plejehjem i Favrholm er besluttet. Vi tror ikke det er nok til at dække behovet. Derfor skal det planlægges at bygge endnu et almindeligt plejehjem. Det skal ikke være et privat friplejehjem.

Hele vores program kan læses her på siden under punktet : Vores politik

Tak til sygeplejerskerne

Dem der siger at sygeplejerskernes strejke har været forgæves har ikke ret. Selvom Socialdemokraterne i regeringen sammen med de borgerlige greb ind og forbød konflikten vil den få stor betydning for lønforholdene på den del af det offentlige område som er lavtlønnet fordi der er flest kvinder i fagene.

Vi ved af erfaring at resultaterne af en strejke ikke altid kommer lige med det samme.

I 1985 stemte arbejderne nej til et mæglingsforslag og vi gik i strejke op til påske. Schlyter`s konservative regering greb ind, og selvom det nærmest udløste generalstrejke stoppede konflikten inden pinse.

Men ved overenskomstforhandlingerne i 1987 blev arbejdstiden sat ned med en time om ugen i 3 år så vi i 1990 kom ned på 37 timers arbejdsuge.

Det var ikke sket uden strejken i `85.

Skadelige stoffer ved Hanebjerg

Er grunden på Hanebjerg blevet undersøgt for PFOS og andre skadelige stoffer efter at øvelsespladsen og brandhuset blev nedlagt? Hvor mange brandfolk har brugt skum der mange gange? Kan der være nogen risiko for de mange mennesker der færdes på skydebanerne nu? Har nogle af naboerne haft græssende dyr tæt på området?