offentligt møde om GEOTERMI

Hvad er geotermi – tirsdag 4. oktober kl. 19 i kantinen på Hillerød Rådhus.
Er det rigtigt at vi kan få fjernvarme fra jordens indre ? Hvor langt er teknikken fremme og er der varmt vand under Nordsjælland ? Hvordan skal boringerne finansieres?
Disse spørgsmål kan man få svar på, på mødet, der er arrangeret af Enhedslisten.
”Vi har fået Asbjørn Haugstrup som er kommunikations-direktør i firmaet Innargi til at komme og fortælle om hvor langt man er med udnyttelse af geotermi, bl.a. et stort projekt i Århus

omfordeling af byrder og økonomi

Enhedslisten har lavet udspil om retfærdig omfordeling – Vores folketingskandidat, Sinem Demir om dette:

Vi skal sammen gennem inflationen – beskat overnormale profitter! ❤️
I Enhedslisten foreslår vi at pålægge alle virksomheder med en årlig omsætning på over én milliard kroner, en engangsskat på 15 procent af deres overnormale profit i 2022.
Vi har gennemgået halvårsregnskaberne for en række af de selskaber, der har de mest ekstreme mer-profitter – særligt indenfor fragt- og energiområdet. Der er tale om ca. 550 virksomheder, som omsætter for mere end 1 milliard kroner om året.
Hvilket vil betyde at vores forslag vil indbringe mindst 30 milliarder kroner.
De penge skal omfordeles!

Budgetforlig 2022 og Tues kommentar

Et enigt Byråd har lavet forlig om budgettet næste år og med nedsat skat!
Du kan se aftalen her: BUDGETAFTALE

Enhedslistens medlem af Byrådet: Tue tortzen har denne kommentar til aftalen
Takket være den politik vi har ført med at sige velkommen til nye boliger,borgere og virksomheder er Hillerød`s økonomi solid.
Udfordringen er at regeringen og EU lægger loft over hvor mange penge vi må bruge, og derved skaber problemer med at få udbygget service og anlæg i kommunen så vi kan følge med fremgangen.

valgkampen i gang

Vi begyndte valgkampen med en fest d. 27 august – unge og gamle og med musik af det gamle venstrefløjsikon Arne Würgler og røde sange.
Vores spidskandidat Sinem Demir havde fået sin mor til at lave lækker Tyrkisk mad og holdt valgkamptale og vi fik hilst på to andre kandidater: Emil Andersen og Christoffer Emil Jexen.
>Valgkampen startede med festlig rød fest og tale af Sinem Demir