indlæg om ønskværdige trafikløsninger

Tue Tortzen om trafikløsninger;
Amtsavisen bringer 1 februar en artikel om Klimarådets kritik af kommunens indsats for miljø og grøn omstilling på trafikområdet.
Jeg er meget enig i kritikken, der laves mange planer og tales meget, men det kniber med at få noget gennemført.
Indtil 2018 anlagde vi ca en cykelsti om året -den gode udvikling er gået i stå. Det politiske flertal skiftede og det blev dyrt for cyklisterne og miljøet Budgettet for 2024-26 har plads til at gøre Brødeskovvej færdig og der er penge til resten af Milnersvej – som dog venter på at blive udført sammen med kloakarbejder. Der er også penge til strækningen fra Frejasvej til Slangerupsgade. Gode projekter som burde være udført for flere år siden.

Tue med ønske om gendanne vej og park

Bedre snerydning og ordnede forhold
Man siger at nye koste fejer bedst – men de gamle kender krogene.

Der har igen været klager over manglende snerydning og glatførebekæmpelse.
Jeg vil gerne gøre opmærksom på at noget af problemet er at kommunen udliciterede en velfungerende Vej- og parkafdeling for ca 10 år siden. Vi blev lovet en besparelse på 3-4 millioner om året, men den kom ikke og nu har vi ringere service end tidligere hvor vi havde vores egne folk.
De kendte kommunen ud og ind. De skulle ikke se i en kontrakt om et tilfældigt stykke ekstraarbejde måtte udføres – eller der først skulle træffes aftale om ekstrabetaling.