Geotermi snarest muligt!

Tue Tortzen har som Formand for bestyrelsen i Forsyningen lavet dette indlæg:

Hillerød skal med på geotermien hurtigst muligt

Nu er boringerne til geotermi- varme i gang i Århus. Om to år kommer den første varme til kunderne og i 2028 dækkes ca 20 % af Århus` fjernvarme fra undergrunden…… Men undersøgelserne har vi, og derfor bør Hillerød nu tage kontakt til ” Inergi” – selskabet bag boringerne i Århus – og få sat gang i et projekt så vi også kan få lokalt produceret, billig, co2 neutral fjernvarme så hurtigt som muligt.

Fingrene væk !

Fingrene væk fra vores fridag!
Regeringen vil tvinge lønmodtagerne til at opgive en forårsfridag. En dag hvor mange har nydt en forlænget weekend med familien. Det er den helt forkerte vej at gå. Mange lønmodtagere efterlyser mere fri tid med familien, ikke mindre.

her 3 gode grunde til at være med til at forsvare fridagen

Det er spin om den nationale sikkerhed – det er et angreb på overenskomsterne og de har lanceret det so en tyv om natten – efter valget’

læs mere ….

medlemsmøde for Nordsjælland d.17 januar!

Enhedslisten i Nordsjælland afholder møde for medlemmerne d. 17 januar kl 19 – 21.30 – i Røde Hus Holmegårdsvej 2 i Hillerød.

Under valgkampen opstod der tæt valgsamarbejde mellem afdelingerne i Nordsjælland.
Vi vil derfor lægge op til en åben snak om hvordan vi kommer videre med den politiske aktivitet lokalt og hvordan vi kan fortsætte og styrke samarbejdet.
Oplægsholdere vil være vores nuværende spidskandidat, Sinem Demir og Søren Søndergaard, som sidder i Folketinget, men som er inviteret her, fordi han er en respekteret partikammerat med lang erfaring.
Vi står jo i en politisk situation, hvor vi er sat udenfor reel indflydelse i folketinget, hvor socialdemokraterne har lavet fast samarbejde med højrefløjen. Så et væsentligt element er selvfølgeligt også hvad det betyder for politisk aktivitet den kommende tid?

Status Fra Forsyningen

Formand for Forsyningen Tue Tortzen i Hillerød har lavet denne status over året her ved det nye års start.

Tue skrev:

2022 blev et meget aktivt år for Hillerød Forsyning.
Der kom en helt ny bestyrelse med mange politiske holdninger, men vi har hurtigt fundet hinanden i et godt samarbejde om at sikre borgernes behov og miljøet.
Efter megen kritik – berettiget og uberettiget – lå der også en opgave i at fortælle vores dygtige medarbejder at vi påskønner deres indsats og at vi ønsker deres medvirken og erfaringer i arbejdet.

Allerede ved nytår var vi klare over at de mange nye boliger og industrivirksomheder stiller store krav til alle forsyningsgrene.
Der skal skaffes store mængder af rent vand til boligerne og ikke mindst til medicinalindustrien.
Selvom vi bygger et nyt vandværk er vi nødt til at sikre os vand fra nabokommunerne for at leve op til kravene. På sigt er det nødvendigt at finde metoder til genbrug af industriens procesvand – og måske også det rensede spildevand -så vi kan sikre rent drikkevand til husholdningerne.