Fart på cykelstierne

Fart på cykelstierne
Ved dette års budgetforhandlinger må vi have fart i cykelsti – programmet igen. Det tabte fart i nogle år, men vi er langt fra færdige med at sikre at man kan komme sikkert omkring på cykel. Der er enighed om Milnersvej, men arbejdet bliver udsat fordi det skal passe med separatkloakering. Der er også enighed om øvre del af Brødeskovvej, der skal vi også bare blive enige om at sikre den eksisterende cykelsti der hvor lastbilerne kommer for tæt på.

Skal vi hælde det gode vand i åen ?

læserbrev fra Tue Tortzen Formand for Hillerød Forsyning

Skal vi hælde det gode vand i åen ?

Vi kan glæde os over de store investeringer som Novo, FUJI, Ellab og andre virksomheder sætter i gang i Hillerød.
Det giver arbejdspladser og sikrer beskæftigelsen for næste generation, og det giver gode skatteindtægter.

Men den nye produktion kræver meget store vandmængder, og vi er nødt til at tænke nyt for at sikre både rent vand og rensning af spildevand fra industrien.

Geotermi snarest muligt!

Tue Tortzen har som Formand for bestyrelsen i Forsyningen lavet dette indlæg:

Hillerød skal med på geotermien hurtigst muligt

Nu er boringerne til geotermi- varme i gang i Århus. Om to år kommer den første varme til kunderne og i 2028 dækkes ca 20 % af Århus` fjernvarme fra undergrunden…… Men undersøgelserne har vi, og derfor bør Hillerød nu tage kontakt til ” Inergi” – selskabet bag boringerne i Århus – og få sat gang i et projekt så vi også kan få lokalt produceret, billig, co2 neutral fjernvarme så hurtigt som muligt.

medlemsmøde for Nordsjælland d.17 januar!

Enhedslisten i Nordsjælland afholder møde for medlemmerne d. 17 januar kl 19 – 21.30 – i Røde Hus Holmegårdsvej 2 i Hillerød.

Under valgkampen opstod der tæt valgsamarbejde mellem afdelingerne i Nordsjælland.
Vi vil derfor lægge op til en åben snak om hvordan vi kommer videre med den politiske aktivitet lokalt og hvordan vi kan fortsætte og styrke samarbejdet.
Oplægsholdere vil være vores nuværende spidskandidat, Sinem Demir og Søren Søndergaard, som sidder i Folketinget, men som er inviteret her, fordi han er en respekteret partikammerat med lang erfaring.
Vi står jo i en politisk situation, hvor vi er sat udenfor reel indflydelse i folketinget, hvor socialdemokraterne har lavet fast samarbejde med højrefløjen. Så et væsentligt element er selvfølgeligt også hvad det betyder for politisk aktivitet den kommende tid?

offentligt møde om GEOTERMI

Hvad er geotermi – tirsdag 4. oktober kl. 19 i kantinen på Hillerød Rådhus.
Er det rigtigt at vi kan få fjernvarme fra jordens indre ? Hvor langt er teknikken fremme og er der varmt vand under Nordsjælland ? Hvordan skal boringerne finansieres?
Disse spørgsmål kan man få svar på, på mødet, der er arrangeret af Enhedslisten.
”Vi har fået Asbjørn Haugstrup som er kommunikations-direktør i firmaet Innargi til at komme og fortælle om hvor langt man er med udnyttelse af geotermi, bl.a. et stort projekt i Århus

Budgetforlig 2022 og Tues kommentar

Et enigt Byråd har lavet forlig om budgettet næste år og med nedsat skat!
Du kan se aftalen her: BUDGETAFTALE

Enhedslistens medlem af Byrådet: Tue tortzen har denne kommentar til aftalen
Takket være den politik vi har ført med at sige velkommen til nye boliger,borgere og virksomheder er Hillerød`s økonomi solid.
Udfordringen er at regeringen og EU lægger loft over hvor mange penge vi må bruge, og derved skaber problemer med at få udbygget service og anlæg i kommunen så vi kan følge med fremgangen.

Sinem Demir genvalgt som Folketingskandidat!

Jeg glæder mig til, som spidskandidat for Enhedslisten i Nordsjælland, at knokle for almindelige mennesker i de hårdeste job i Danmark.
Og for de mennesker der er for syge og ikke hører til i vores beskæftigelsessystem – de skal ikke lades i stikken.
– Jeg kender allerede Nordsjælland ret godt, men jeg glæder mig til at lære borgerne og området endnu bedre at kende. ………………

Hvor er de ansvarlige ?

Enhedslistens byrådsmedlem Tue Tortzen har lavet læserbrevsindlæg i lokalpressen om ulovlig påkørt jord og ansvarliheden for det. Det er en sag han tidligere har været dybt involveret i.
Tue skriver: Søren Wium Andersen stiller i et læserbrev dette meget præcise spørgsmål om sagen med ulovlig opfyld og anvendelse på Tjærebyvej/Frederiksværksgade.
Dengang der blev kørt enorme mængder af jord til grunden påtalte Ole Stark og jeg det, men i Forvaltningen og blandt de øvrige politikkere nægtede man kendsgerningerne.
Når ejeren oplyste at der ikke blev kørt jord til- ja så var det sådan uanset at enhver kan se at terrænet ned mod Æbelholt skov er hævet med flere meter. Formålet var at få en vandret flade til lastbilparkering op oplag af materialer, begge dele ulovligt.

Heldigvis kunne planklagenævnet se det, og kommunens tilladelser blev underkendt klokkerent.
Nu er kommunen så nødsaget til at pålægge ejeren at lovliggøre forholdene, dvs. fjerne jorden igen.