omfordeling af byrder og økonomi

Enhedslisten har lavet udspil om retfærdig omfordeling – Vores folketingskandidat, Sinem Demir om dette:

Vi skal sammen gennem inflationen – beskat overnormale profitter! ❤️
I Enhedslisten foreslår vi at pålægge alle virksomheder med en årlig omsætning på over én milliard kroner, en engangsskat på 15 procent af deres overnormale profit i 2022.
Vi har gennemgået halvårsregnskaberne for en række af de selskaber, der har de mest ekstreme mer-profitter – særligt indenfor fragt- og energiområdet. Der er tale om ca. 550 virksomheder, som omsætter for mere end 1 milliard kroner om året.
Hvilket vil betyde at vores forslag vil indbringe mindst 30 milliarder kroner.
De penge skal omfordeles!

Budgetforlig 2022 og Tues kommentar

Et enigt Byråd har lavet forlig om budgettet næste år og med nedsat skat!
Du kan se aftalen her: BUDGETAFTALE

Enhedslistens medlem af Byrådet: Tue tortzen har denne kommentar til aftalen
Takket være den politik vi har ført med at sige velkommen til nye boliger,borgere og virksomheder er Hillerød`s økonomi solid.
Udfordringen er at regeringen og EU lægger loft over hvor mange penge vi må bruge, og derved skaber problemer med at få udbygget service og anlæg i kommunen så vi kan følge med fremgangen.

Visionær debat om Nordisk socialisme

Enhedslisten afholder offentligt møde d. 19 maj i Hillerød (tid og sted i kalenderen)
Det er om Pelle Dragsteds nye bog “Nordisk Socialisme” og med deltagelse af Pelle Dragsted og Per Clausen, der er byrådsmedlem i Ålborg for Enhedslisten.
Desværre er der pga Coronarestriktioner er der meget begrænset antal tilstedeværende deltagere – men dem der ikke får plads får tilsendt link så de kan deltage aktivt via zoom – skriv til vores kontaktperson på [email protected] og bed om billet.