Kommunal Debat – midtvejsvalg

Der er debat – en slags kommunalt midtvejsvalgmøde d. 21 nov i Street Food og Enhedslisten deltager med vores byrådsmedlem Tue Tortzen.
Kom og støt ham!
Om arrangemente skriver arrangørerne.:
“Vi kom på at det kunne være super spændende at, hører hvad de forskellige spidskandidater, mener de har opnået af deres valgprogram i 2021, og hvad de mener de kan opnå af samme inden næste valg, siger arrangør og medejer af Street Food Hillerød, Kim Hendry”.
Derfor har vi inviteret alle partier og de to der har valgt at blive løsgænger i valgperioden. Derfor har vi glæden at, oplyse at vi har fået bekræftet at, følgende har takket ja til at deltage;

Om valgresultat og konstituering

Kirsten Jensen bliver borgmester igen som Enhedslisten gerne ville have det, og det bliver en bred konstituering, hvor kun konservative og Nye Borgerlige står udenfor.
Vi manglede 25 stemmer i at få Sabri Yilmaz valgt.
Trods kun et mandat har vores spidskandidat Tue Tortzen fået betydeligt mere indflydelse efter dette valg.
Han sidder nu i Økonomiudvalget, Arkitektur- byplan og trafikudvalget og har fået formandsposten i Hillerød Forsyning.
Økonomiudvalget giver indflydelse på alle fagområder, ABT udvalget giver indflydelse på cykelstier, trafikplanlægning, byudvikling og mange andre ting hvor vi har mærkesager.

Sidste

Den sidste lørdag på Torvet inden valget på tirsdag.
Uddelte materialer og fik snakket med folk – Som sædvanligt hyggeligt og så fik vi besøg af vores folketingsmedlem Sionem Demir som dog mest var optaget af æskerne Lucas og Marcus.
Men nu er vi næsten færdig med valgkampen og glæder os til tirsdag og resultatet.

lort i åer og søer eller fælles handling!

Mere forurening af åen
I sommers løb der ca. 100.000 m3 opblandet spildevand ud i Pøle Å og Havelse Å, fordi kloak systemet ikke kan følge med, når det regner. I ugen fra 19-23 oktober er det beregnet til 79381 m3.
Der har været mange overløb i løbet af i år, og der kommer flere………..Alle politikere har hørt eksperterne sige at fælles tilslutning er nødvendigt hvis overløbene skal stoppes.
Hvornår tager I ansvar ?

Debat og dialogaften om børne, unge og familiepolitik i Hillerød kommune

Vi har arrangeret dette møde for at få svar på spørgsmålet hvordan kan Hillerød gøre det bedre.
Foreninger, borgere og organisationer holder små, korte oplæg om hvad deres bud er på en bedre kommune for børn, unge og familier.
debatpanel med Peter Frederiksen (V)Lars Elbrandt (SF) Nikolaj Frederiksen (C) Morten Bille (NB) Anne Mette Nielsen (Ø) Elisabeth Stieper Tofte (LA)
LINK – tryk på link for at komme til omtalen på facebook

intimt kaffemøde om sundhed

Enhedslisten har været heldige at få tilbudt en aften i Rømers Kaffebar Slotsgade 10. (se under event)
Det er mandag d. 8. november om aftenen kl 18 -20.
Vi har her inviteret to Enhedsliste kandidater, der vil drøfte hvordan Enhedslisten bedst kan arbejde for et sundhedsvæsen, der kan sikre lighed i sundhed de næste 4 år.
Grethe Olivia Nielsson, der stiller op til Regionsvalget og Anne Mette Nilsen der stiller op til kommunalvalget i Hillerød.