indlæg om ønskværdige trafikløsninger

Tue Tortzen om trafikløsninger;
Amtsavisen bringer 1 februar en artikel om Klimarådets kritik af kommunens indsats for miljø og grøn omstilling på trafikområdet.
Jeg er meget enig i kritikken, der laves mange planer og tales meget, men det kniber med at få noget gennemført.
Indtil 2018 anlagde vi ca en cykelsti om året -den gode udvikling er gået i stå. Det politiske flertal skiftede og det blev dyrt for cyklisterne og miljøet Budgettet for 2024-26 har plads til at gøre Brødeskovvej færdig og der er penge til resten af Milnersvej – som dog venter på at blive udført sammen med kloakarbejder. Der er også penge til strækningen fra Frejasvej til Slangerupsgade. Gode projekter som burde være udført for flere år siden.

Tue med ønske om gendanne vej og park

Bedre snerydning og ordnede forhold
Man siger at nye koste fejer bedst – men de gamle kender krogene.

Der har igen været klager over manglende snerydning og glatførebekæmpelse.
Jeg vil gerne gøre opmærksom på at noget af problemet er at kommunen udliciterede en velfungerende Vej- og parkafdeling for ca 10 år siden. Vi blev lovet en besparelse på 3-4 millioner om året, men den kom ikke og nu har vi ringere service end tidligere hvor vi havde vores egne folk.
De kendte kommunen ud og ind. De skulle ikke se i en kontrakt om et tilfældigt stykke ekstraarbejde måtte udføres – eller der først skulle træffes aftale om ekstrabetaling.

Grøn fejl skal rettes

I Hillerød kommunes budget for 2024 er der sparet 20.000 kr til ”facilitering” ( lægge lokaler til, lave kaffe og tage referat) af Grønt råd.
Når man sidder og jonglerer med milliarder er der ikke noget at sige til at 20 tusinde ikke får de store opmærksomhed, så spareforslaget gik igennem.

Men nu er det blevet klart at kommunen går glip af den store viden og erfaring som Jagtforeningen, Ornitilogerne, lystfiskerne, naturfredningsforeningen , landbruget og de andre foreninger bidrager med.
Det står i modstrid til de mange planer som vedtages, for når de skal føres ud i livet har vi brug for hverdagens eksperter.

Mads Munk Hansen (SF) siger godt nok at når det er vedtaget i budgettet er der ikke noget at gøre.
Det er jeg helt uenig i. Et budget er et forlig som skal respekteres, men hvis alle partier er enige kan man ændre det, og det sker jævnligt.

Enhedslisten vil derfor på det første byrådsmøde i det nye år foreslå at vi giver en tillægsbevilling på 20.000 kr så Grønt råd kan fungere i 2024 og fremover.
Mon ikke det bliver vedtaget ? Alle kan jo se at nedskæringen er en fejl og beløbet er så lille at det ingen praktisk betydning har.

Tue Tortzen Byrådsmedlem Enhedslisten

Geotermi i Hillerød – det bedste bud

Vi skal hurtigst muligt i gang med fjernvarme fra undergrunden (geotermi)
Fjernvarme produceres af flere varmekilder som har forskellig påvirkning af miljøet.
Kul er det værste. Det udleder meget co2 som blev opfanget af planter for mange millioner år siden og sender det tilbage til atmosfæren. Desuden er der svovl og andre giftstoffer i.
Olie er næsten ligeså slem , men dog lidt renere i forbrændingen.
Gas brænder næsten rent men trækker stadig co2 fra jorden op i atmosfæren.
Træflis og halm er derimod planter som har trukket co2 ud af atmosfæren mens de voksede, og hvis den energi de indeholder ikke nyttiggøres bliver de omsat af bakterier og vender tilbage til atmosfæren med samme co2 udledning.

Skal vi hælde det gode vand i åen ?

læserbrev fra Tue Tortzen Formand for Hillerød Forsyning

Skal vi hælde det gode vand i åen ?

Vi kan glæde os over de store investeringer som Novo, FUJI, Ellab og andre virksomheder sætter i gang i Hillerød.
Det giver arbejdspladser og sikrer beskæftigelsen for næste generation, og det giver gode skatteindtægter.

Men den nye produktion kræver meget store vandmængder, og vi er nødt til at tænke nyt for at sikre både rent vand og rensning af spildevand fra industrien.

Status Fra Forsyningen

Formand for Forsyningen Tue Tortzen i Hillerød har lavet denne status over året her ved det nye års start.

Tue skrev:

2022 blev et meget aktivt år for Hillerød Forsyning.
Der kom en helt ny bestyrelse med mange politiske holdninger, men vi har hurtigt fundet hinanden i et godt samarbejde om at sikre borgernes behov og miljøet.
Efter megen kritik – berettiget og uberettiget – lå der også en opgave i at fortælle vores dygtige medarbejder at vi påskønner deres indsats og at vi ønsker deres medvirken og erfaringer i arbejdet.

Allerede ved nytår var vi klare over at de mange nye boliger og industrivirksomheder stiller store krav til alle forsyningsgrene.
Der skal skaffes store mængder af rent vand til boligerne og ikke mindst til medicinalindustrien.
Selvom vi bygger et nyt vandværk er vi nødt til at sikre os vand fra nabokommunerne for at leve op til kravene. På sigt er det nødvendigt at finde metoder til genbrug af industriens procesvand – og måske også det rensede spildevand -så vi kan sikre rent drikkevand til husholdningerne.