Status Fra Forsyningen

Formand for Forsyningen Tue Tortzen i Hillerød har lavet denne status over året her ved det nye års start.

Tue skrev:

2022 blev et meget aktivt år for Hillerød Forsyning.
Der kom en helt ny bestyrelse med mange politiske holdninger, men vi har hurtigt fundet hinanden i et godt samarbejde om at sikre borgernes behov og miljøet.
Efter megen kritik – berettiget og uberettiget – lå der også en opgave i at fortælle vores dygtige medarbejder at vi påskønner deres indsats og at vi ønsker deres medvirken og erfaringer i arbejdet.

Allerede ved nytår var vi klare over at de mange nye boliger og industrivirksomheder stiller store krav til alle forsyningsgrene.
Der skal skaffes store mængder af rent vand til boligerne og ikke mindst til medicinalindustrien.
Selvom vi bygger et nyt vandværk er vi nødt til at sikre os vand fra nabokommunerne for at leve op til kravene. På sigt er det nødvendigt at finde metoder til genbrug af industriens procesvand – og måske også det rensede spildevand -så vi kan sikre rent drikkevand til husholdningerne.
Arbejdet med det nye vandværk skrider frem og der er gode forhandlinger med andre vandværker i Nordsjælland.

På samme måde bliver vores rensningsanlæg belastet med større mængder spildevand.
Det er bygget da der var planer om fuld separatkloakering, så det er nødvendigt at finde løsninger så regnvandet holdes ude og der er plads til de stigende spildevandsmængder.
Der arbejdes med rensning for medicinrester – en løsning som dels skåner naturen og dels bringer os nærmere på at kunne genbruge det rensede spildevand.

Der arbejdes også med at trække varme ud af spildevandet – for tiden er det 12 grader varmt når det lukkes ud. Vis det køles til 6 grader kan det levere fjernvarme til op mod 1000 husstande.
Slammet fra spildevand indeholder mange skadelige stoffer , bl.a. mikroplast.
Vi kører ikke slam fra Hillerød Forsyning på markerne, det brændes af.
Men værket som står for forbrændingen vil ikke tage imod længere, så vi skal hurtigt finde en anden løsning

Energipriserne himmelflugt har hævet fjernvarmeprisen meget. Vi fyrer med 60 % flis, det er ”kun”steget til næsten dobbelt pris. Gassen har til tider været ti gange dyrere end før krigen i Ukraine. Vi bliver reddet lidt af at kraftvarmeværket i Hestehaven også producerer el – det har vi solgt til gode priser og det er med til at dæmpe stigningerne på fjernvarmen.
Der er mange spændende projekter for at skaffe billig og miljørigtig energi. Store solcelleparker ved Nr Herlev vil give overskudsvarme fra Power To X (kunstigt brændstof) produktion. Der forhandles med Industrivirksomheder om at få overskudsvarme og et stutteri arbejder på at opstille et anlæg som kan fyre med hestemøg og strøelse.

Et lille bidrag i forhold til det halmfyrede anlæg vi også arbejder med, men stadig et nyttigt bidrag til at fjerne alt fossilt brændstof fra fjernvarmeproduktionen.

Geotermi er ikke længere tabu – nu arbejdes der målrettet med at forberede denne meget store og stabile varmekilde.

Alt i alt betyder det at indenfor 5 år vil der være mere varme i vores system end vi selv kan bruge.

Derfor forhandler vi med nabo- forsyningerne om at levere varme til dem gennem ledninger som samtidig kan forsyne vores landsbyer Nødebo – Nr.Herlev/Uvelse, Tulstrup/Alsønderup og Ny Hammersholt. Det er teknisk og økonomisk komplicerede beregninger så vi er forsigtige med at love for meget – men bestyrelsen er enige om at vi skal dække så mange som muligt så hurtigt som muligt.

På affaldsområdet kan vi glæde os over at Hillerød Kommune er blandt dem der sorterer allerbedst i Vestforbrændings område. Vi skal nu igennem endnu en omstilling, denne gang til 10 fraktioner – men de kan holdes i 4 spande og fylder ikke mere end hidtil.

Dog bliver der helt sikkert problemer i den overgangsfase hvor man en kort tid skal have 2 sæt beholdere stående samtidig. Det vil knibe med pladsen mange steder. Vi må alle huske at det ikke er skraldemanden eller affaldsplanlægeren der er skøre – det kan bare ikke gøres anderledes.

Så lad os hjælpes ad med at få det til at glide – så får vi muliged for at blive endnu bedre til at sortere.

Hillerød Forsyning er kommunens største faktor i den grønne omstilling og vi har grund til at glæde os over der er politisk medvind til at sætte tempoet højt.

 Godt nytår alle sammen Tue Tortze