Generalforsamling d. 19 marts

Der er Generalforsamling i Enhedslisten Hillerød d. 19 .Marts 2024 kl 19 – 21.30
Røde Hus – Holmegårdsvej 2 i Hillerød.
Alle medlemmer har forud modtaget relevante bilag – eller kan få dem tilsendt igen – skriv [email protected]
kom og vær med i debatten om hvor vi står og hvordan vi kommer videre……
Dagsorden og program
1. Valg af dirigent og referent :
2. Godkendelse af mødet – deltagerne og rettidig indkaldelse (mindst 2 uger – sket 28 februar)
3. Afdelingens beretning.
4. Beretning fra Tue Tortzen som byrådsmedlem
5. Debat om beretningerne
6. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse
7. Forslag til arbejdsplan fremlægges og debatteres
8. Budget –
9. Indkomne forslag
10. Valg af afdelingsbestyrelse
11. Valg til revisor)
12. Valg af delegerede til årsmødet – 2 personer + suppleant