Tue med ønske om gendanne vej og park

Bedre snerydning og ordnede forhold
Man siger at nye koste fejer bedst – men de gamle kender krogene.

Der har igen været klager over manglende snerydning og glatførebekæmpelse.
Jeg vil gerne gøre opmærksom på at noget af problemet er at kommunen udliciterede en velfungerende Vej- og parkafdeling for ca 10 år siden. Vi blev lovet en besparelse på 3-4 millioner om året, men den kom ikke og nu har vi ringere service end tidligere hvor vi havde vores egne folk.
De kendte kommunen ud og ind. De skulle ikke se i en kontrakt om et tilfældigt stykke ekstraarbejde måtte udføres – eller der først skulle træffes aftale om ekstrabetaling.

Pelle Dragsted om enhedslistens politik og værdier

I Enhedslisten er vi parate til at tage over og forsvare den velfærd og tryghed, hvor Socialdemokratiet svigter!
Men hvis det skal lykkes, kræver det, at vi står sammen med de andre partier til venstre for S.
Pelle Dragsted, om de pejlemærker, han tror på kan genvinde venstrefløjens indflydelse.
Læs dem her ❤️
𝟏. 𝐕𝐢 𝐯𝐢𝐥 𝐯æ𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐭 𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐥𝐢𝐠𝐞 𝐡𝐣𝐞𝐦 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐫𝐛𝐞𝐣𝐝𝐞𝐫𝐞
𝟐. 𝐕𝐢 𝐯𝐢𝐥 𝐬𝐢𝐤𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐧 𝐠𝐫ø𝐧𝐧𝐞 𝐨𝐦𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐤𝐚𝐥 𝐯æ𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐭𝐟æ𝐫𝐝𝐢𝐠
𝟑. 𝐕𝐢 𝐯𝐢𝐥 𝐠𝐞𝐧𝐯𝐢𝐧𝐝𝐞 𝐟𝐫𝐢𝐡𝐞𝐝𝐬𝐤𝐚𝐦𝐩𝐞𝐧
𝟒. 𝐕𝐢 𝐯𝐢𝐥 𝐬𝐤𝐚𝐛𝐞 𝐬𝐚𝐦𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐥 𝐯𝐞𝐧𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐝𝐞𝐦𝐨𝐤𝐫𝐚𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞

Så skyller vi igen

Tue Tortzen med indlæg i pressen om separatkloakering :

De seneste dages store regnskyl betyder store overløb fra vores kloaksystem fordi vi ikke ar separeret regnvandet fra spildevandskloakkerne.
Blandet spildevand løber ud på veje, græsplæner og i kældre , men det meste ender i Pøle Å .
Afføring, rengøringsmidler, vaskepulver og hvad vi ellers hælder i kloakkerne løber udenom vores rensningsanlæg og ud til fisk, frøer, planter og andre skabninger hvor de gør stor skade.

Geotermi snarest muligt!

Tue Tortzen har som Formand for bestyrelsen i Forsyningen lavet dette indlæg:

Hillerød skal med på geotermien hurtigst muligt

Nu er boringerne til geotermi- varme i gang i Århus. Om to år kommer den første varme til kunderne og i 2028 dækkes ca 20 % af Århus` fjernvarme fra undergrunden…… Men undersøgelserne har vi, og derfor bør Hillerød nu tage kontakt til ” Inergi” – selskabet bag boringerne i Århus – og få sat gang i et projekt så vi også kan få lokalt produceret, billig, co2 neutral fjernvarme så hurtigt som muligt.

Status Fra Forsyningen

Formand for Forsyningen Tue Tortzen i Hillerød har lavet denne status over året her ved det nye års start.

Tue skrev:

2022 blev et meget aktivt år for Hillerød Forsyning.
Der kom en helt ny bestyrelse med mange politiske holdninger, men vi har hurtigt fundet hinanden i et godt samarbejde om at sikre borgernes behov og miljøet.
Efter megen kritik – berettiget og uberettiget – lå der også en opgave i at fortælle vores dygtige medarbejder at vi påskønner deres indsats og at vi ønsker deres medvirken og erfaringer i arbejdet.

Allerede ved nytår var vi klare over at de mange nye boliger og industrivirksomheder stiller store krav til alle forsyningsgrene.
Der skal skaffes store mængder af rent vand til boligerne og ikke mindst til medicinalindustrien.
Selvom vi bygger et nyt vandværk er vi nødt til at sikre os vand fra nabokommunerne for at leve op til kravene. På sigt er det nødvendigt at finde metoder til genbrug af industriens procesvand – og måske også det rensede spildevand -så vi kan sikre rent drikkevand til husholdningerne.

Godt møde om Geotermi

Her den 4 oktober var der offentligt møde om Geotermi – Formand for Forsyningen om mødet:

Omkring 40 mennesker havde fundet vej til Enhedslistens møde om Geotermi på Hillerød Rådhus. En broget skare af miljøfolk, teknikkere og almindeligt interesserede stillede mange spørgsmål til Asbjørn Haugstrup fra firmaet INNARGI A/S som står for de boringer som skal skaffe billig, co2 neutral varme til Århus Fjernvarme.

Firmaet er dannet med AP Møller som mindretalsaktionær , ATP og andre kooperative investorer har aktiemajoriteten. AP Møllers erfaringer fra olieboringer danne det tekniske grundlag for INNARGI.

Projektet i Århus er langt fremme og de første boringer starter snart.

Mødets deltagere var naturligt nok interesserede i mulighederne i Hillerød/ Nordsjælland. Asbjørn kunne fortælle at Hillerød ligger godt både med hensyn til varmt vand i undergrunden og nærhed til store fjernvarmenet.

offentligt møde om GEOTERMI

Hvad er geotermi – tirsdag 4. oktober kl. 19 i kantinen på Hillerød Rådhus.
Er det rigtigt at vi kan få fjernvarme fra jordens indre ? Hvor langt er teknikken fremme og er der varmt vand under Nordsjælland ? Hvordan skal boringerne finansieres?
Disse spørgsmål kan man få svar på, på mødet, der er arrangeret af Enhedslisten.
”Vi har fået Asbjørn Haugstrup som er kommunikations-direktør i firmaet Innargi til at komme og fortælle om hvor langt man er med udnyttelse af geotermi, bl.a. et stort projekt i Århus

Tue Tortzen med sommerbrev om forsyningen

Sommertanker fra Forsyningsformanden

Der er store muligheder for fjernvarme og grøn omstilling.
Krigen i Ukraine og diktaturerne i de arabiske sheik- stater har sat fart i ønsket om at blive uafhængige af usikker udenlandsk energi.
Der er et enormt pres for at finde vedvarende energikilder tæt på forbrugerne på grund af økonomien, men ikke mindst på grund af miljøet.
I Hillerød Fjernvarme arbejder vi på højtryk for at leve op til den grønne omstilling.
Det kræver at vi planlægger hvordan fjernvarmen kan udbredes i takt med at vi finder vedvarende energi til erstatning for gassen.
Der dukker hele tiden nye muligheder op.