Så skyller vi igen

Tue Tortzen med indlæg i pressen om separatkloakering :

De seneste dages store regnskyl betyder store overløb fra vores kloaksystem fordi vi ikke ar separeret regnvandet fra spildevandskloakkerne.
Blandet spildevand løber ud på veje, græsplæner og i kældre , men det meste ender i Pøle Å .
Afføring, rengøringsmidler, vaskepulver og hvad vi ellers hælder i kloakkerne løber udenom vores rensningsanlæg og ud til fisk, frøer, planter og andre skabninger hvor de gør stor skade.

Byrådet vedtager den ene miljø- og bæredygtighedsplan efter den anden. Men man kan ikke tage sig sammen til at få vedtaget en spildevandsplan som stopper overløbene.
Alt nybyggeri siden 1990èrne er separatkloakeret ligesom en del af den ældre boligmasse – i alt ca halvdelen af kommunens boliger.
Så det er i den anden halvdel af boligerne der skal separatkloakeres.
Det koster penge – men det er jo en udgift som halvdelen af borgerne allerede har betalt. Det virker bare ikke fordi den anden halvdel mangler.

Der gik jo desværre politik i sagen da vi havde udarbejdet en samlet plan for separatkloakering.
Venstre slog sig op på at de skulle beskytte borgerne mod udgiften. De andre partier hoppede med på vognen – der skulle jo snart være kommunevalg.
Så det endte med at være frivilligt om man vil separatkloakere eller ej.
Det er der næsten ingen der vælger. Holdningen er at hvis man skal gøre det så skal alle gøre det. Det er jo en rimelig betragtning – ellers virker det heller ikke.

Men når halvdelen af borgerne har betalt over husprisen eller huslejen er det dybt urimeligt at den anden halvdel ikke skal leve op til de krav der er for at holde spildevandet i kloakkerne.
Det er vel ikke en borgerret at forurene vandløb, søer og fjorde ?
Det sker hver eneste gang det regner kraftigt og det fortsætter indtil et flertal tager sig sammen og får vedtaget en spildevandsplan der virker.

Tue Tortzen Byrådsmedlem Enhedslisten (Ø)