partiskat og partiskift erklæring

Erklæring vedrørende partiskat og partiskift Enhedslisten Hillerød afdeling.
Vedtaget af bestyrelsen januar 2018.

Byrådsmedlem.
Som medlem af byrådet i Hillerød Kommune for Enhedslisten i Hillerød erklærer jeg mig hermed indforstået med Enhedslistens regler og retningslinjer for betaling af partiskat. De regler der var gældende i Fælleslisten i Hillerød i perioden 2014 til 2017 respekteres.
Jeg er således indforstået med at betale i partiskat til lokalafdelingen.
Partiskatten fra 2018 til og med 2021 aftales med bestyrelsen for Enhedslisten i Hillerød.

Hvis jeg ikke længere ønsker at repræsentere Enhedslisten eller melder mig ud af partiet i valgperioden, er jeg indforstået med at udtræde af byrådet og andre hverv, jeg besidder i kraft af at jeg er medlem af Enhedslisten.

Suppleanter til byrådet.
Som suppleant til byrådet i Hillerød Kommune for Enhedslisten i Hillerød erklærer jeg mig hermed indforstået med Enhedslistens regler og retningslinjer for betaling af partiskat. De regler der var gældende i Fælleslisten i Hillerød i perioden 2014 til 2017 respekteres.
Jeg er således indforstået med at betale i partiskat til lokalafdelingen.
Partiskatten fra 2018 til og med 2021 aftales med bestyrelsen for Enhedslisten i Hillerød.
Hvis jeg ikke længere ønsker at repræsentere Enhedslisten eller melder mig ud af partiet i valgperioden, er jeg indforstået med ikke at indtræde i byrådet eller overtage andre hverv som jeg kunne besidde i kraft af at jeg er medlem af Enhedslisten.
Hvis jeg er indtrådt i byrådet og ikke længere ønsker at repræsentere Enhedslisten eller melder mig ud af partiet i valgperioden, er jeg indforstået med at udtræde af byrådet og andre hverv, jeg besidder i kraft af at jeg er medlem af Enhedslisten.