Vedtagelse om regeringsdannelse

Vedtagelse om regeringsdannelse
I forbindelse med det kommende valg til Folketinget vil Enhedslisten spille en aktiv rolle i forbindelse med regeringsdannelsen. Det er vores mål grundlæggende at forandre dansk politik, og vi arbejder derfor for at skabe et klart alternativ til både Løkke og Frederiksen.

Får Enhedslisten, SF og Alternativet et godt valg, hvor de tre partier tilsammen bliver større end Socialdemokratiet, vil vi arbejde for, at de tre partier finder sammen om at pege på en forhandlingsleder, som partierne har tillid til vil sikre en åben og inddragende forhandlingsproces og en politik der er klart mere solidarisk, grøn og humanistisk end hvad der kan forventes af både en socialdemokratisk- eller venstreledet regering.

Åbner denne mulighed sig ikke, vil Enhedslisten pege på socialdemokraternes formand som forhandlingsleder med henblik på at danne en regering, der vil gennemføre en klart mere solidarisk, grøn og humanistisk politik end Løkke-regeringen indenfor områderne:

● Velfærd
● Fattigdomsbekæmpelse og større lighed
● Miljø og klima
● Udlændinge og integration

Enhedslisten vil kun indgå i det parlamentariske grundlag for en regering, hvis den har givet konkrete tilsagn om en klart mere solidarisk, grøn og humanistisk politik indenfor de fire områder.

Under alle omstændigheder vil Enhedslisten kæmpe imod den politiske linje som såvel Løkke som Frederiksen står for. Vi vil stemme imod selv den mindste forringelse – også hvis det betyder at regeringen må gå af.

Vores mål er at arbejde på at opbygge et pres fra bevægelser og befolkningen. Vi vil arbejde målrettet på dette og på at øge den parlamentariske tilslutning til enhedslisten, således at vi sammen med andre partier kan opnå at en kommende regering fører en ny politik som skaber reelle forbedringer og forandringer.

Hovedbestyrelsen vil senere diskutere forslag til med hvilke krav og hvordan, der kan sikres en mere solidarisk, grøn og humanistisk politik på de fire områder. Umiddelbart efter valget mødes Hovedbestyrelsen og folketingsgruppen for at konkretisere Enhedslistens holdning i forhandlingerne om en ny regering yderligere. Denne vedtages i sidste ende af hovedbestyrelsen.

Vedtaget af hovedbestyrelsen d. 8. september 2018