Vi er med i budgetforlig i Hillerød

Vi er med i et budget for 2018, hvor der blandt andet er et øget fokus på tidlig forebyggelse som er en mærkesag for os.
Det betyder at vi nu får besøg af en sundhedsplejerske til alle børn på 3 ½ år. Det vil styrke den forebyggende indsats og reducere ulighed i sundhed. Normeringen i daginstitutionerne bliver sat lidt op, slet ikke nok, men dog et skridt i den rigtige retning. Vi vil fortsat arbejde hen imod en normering på 3 voksne til vuggestuebørn og 3 voksne