Valgforbundsaftale 2017 mellem A, F og Ø

Valgforbund
Aftale om valgforbund mellem Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet i forbindelse med kommunalvalget 2017.
I forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017 i Hillerød Kommune indgås følgende aftale mellem Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet. Aftalen omfatter:
1. Valgforbund
2. Politiske pejlemærker
3. Samarbejde efter kommunalvalget

1. Valgforbund:
De tre partier indgår fælles valgforbund. Andre partier kan optages i valgforbundet. Optagelse af eventuelle andre partier eller lister i valgforbundet kræver enighed blandt de tre partier.
Partierne i valgforbundet peger på Kirsten Jensen (A) som borgmester, såfremt Socialdemokratiet er det af de tre partier, der får flest stemmer.
Hvis et flertal efter valget peger på Kirsten Jensen (A) som borgmester, konstituerer de tre partier sig sammen. Posterne fordeles som udgangspunkt efter den d’Hondtske metode med antallet af stemmer som grundlag, idet der dog tages hensyn til partiernes særlige ønsker.
Partierne ønsker en så bred konstituering som muligt og vil derfor forhandle med alle andre partier, der ønsker at indgå i konstitueringen. Dette kræver fælles forståelse mellem de tre partier.

2. Politiske pejlemærker:
De tre partier er enige om, at den fremgang der er blevet skabt i Hillerød Kommune, skal bruges til at styrke velfærden.
Partierne vil arbejde for at skabe endnu bedre kvalitet i daginstitutioner og skoler, og at styrke Hillerød som uddannelsesby. Vi vil arbejde for at fremme integrationen, sikre en værdig behandling af samfundets svageste og styrke ældreområdet.
Partierne ønsker, at Hillerød fortsat skal være en grøn foregangskommune med aktive miljøinvesteringer og konkrete miljømål. Vi vil gøre vores bedste for at tiltrække nye og bærerdygtige arbejdspladser og fastholde Hillerød Kommune som en attraktiv handels- og erhvervskommune.
Partierne vil fremme frivillige fællesskaber og fortsat investere i kulturen, idrætten og borgernes fritid – både i bymidten og i de mindre bysamfund. Vi vil sammen arbejde for, at det skal være nemmere at være frivillig i kommunens foreningsliv.
Vi vil sammen med borgerne tænke nye tanker om borgerinddragelse og om borgerdrevne forslag.
Partierne i valgforbundet er enige om at sikre vedligehold af kommunens bygninger, veje og tekniske anlæg. Vi vil arbejde på at forbedre de trafikale forhold og trafiksikkerheden, samt lette hverdagen i trafikken, hvad enten man er på cykel, i bil, eller bruger offentlig transport.
Partierne vil arbejde for at hjemtage vej- og parkområdet, når kontrakten med HedeDanmark udløber.

3. Samarbejde efter kommunalvalget:
For partier i valgforbundet, der evt. ikke bliver repræsenteret i byrådet er det aftalt, at der i perioden fra valget og indtil november 2021 holdes en tæt kontakt med jævnlige møder i forbindelse med store beslutninger, som fx budgetforhandlinger.

Parterne tilkendegiver med underskriften, at partiforeningen har godkendt aftalen.

Således aftalt

• Enhedslisten:

• Socialistisk Folkeparti:

• Socialdemokratiet: