Fingrene væk !

Fingrene væk fra vores fridag!
Regeringen vil tvinge lønmodtagerne til at opgive en forårsfridag. En dag hvor mange har nydt en forlænget weekend med familien. Det er den helt forkerte vej at gå. Mange lønmodtagere efterlyser mere fri tid med familien, ikke mindre.

her 3 gode grunde til at være med til at forsvare fridagen

Det er spin om den nationale sikkerhed – det er et angreb på overenskomsterne og de har lanceret det so en tyv om natten – efter valget’

læs mere ….

medlemsmøde for Nordsjælland d.17 januar!

Enhedslisten i Nordsjælland afholder møde for medlemmerne d. 17 januar kl 19 – 21.30 – i Røde Hus Holmegårdsvej 2 i Hillerød.

Under valgkampen opstod der tæt valgsamarbejde mellem afdelingerne i Nordsjælland.
Vi vil derfor lægge op til en åben snak om hvordan vi kommer videre med den politiske aktivitet lokalt og hvordan vi kan fortsætte og styrke samarbejdet.
Oplægsholdere vil være vores nuværende spidskandidat, Sinem Demir og Søren Søndergaard, som sidder i Folketinget, men som er inviteret her, fordi han er en respekteret partikammerat med lang erfaring.
Vi står jo i en politisk situation, hvor vi er sat udenfor reel indflydelse i folketinget, hvor socialdemokraterne har lavet fast samarbejde med højrefløjen. Så et væsentligt element er selvfølgeligt også hvad det betyder for politisk aktivitet den kommende tid?

Status Fra Forsyningen

Formand for Forsyningen Tue Tortzen i Hillerød har lavet denne status over året her ved det nye års start.

Tue skrev:

2022 blev et meget aktivt år for Hillerød Forsyning.
Der kom en helt ny bestyrelse med mange politiske holdninger, men vi har hurtigt fundet hinanden i et godt samarbejde om at sikre borgernes behov og miljøet.
Efter megen kritik – berettiget og uberettiget – lå der også en opgave i at fortælle vores dygtige medarbejder at vi påskønner deres indsats og at vi ønsker deres medvirken og erfaringer i arbejdet.

Allerede ved nytår var vi klare over at de mange nye boliger og industrivirksomheder stiller store krav til alle forsyningsgrene.
Der skal skaffes store mængder af rent vand til boligerne og ikke mindst til medicinalindustrien.
Selvom vi bygger et nyt vandværk er vi nødt til at sikre os vand fra nabokommunerne for at leve op til kravene. På sigt er det nødvendigt at finde metoder til genbrug af industriens procesvand – og måske også det rensede spildevand -så vi kan sikre rent drikkevand til husholdningerne.

Tabt mulighed for at få stærk socialist i Folketinget.

Enhedslistens tilbagegang landet over viste sig også i Hillerød.
Resultatet for Enhedslisten blev jo landet over nedgang – en nedgang som også ramte i alle valgkredse i Nordsjælland, hvor vi fik godt 12 tusind stemmer og hvor vores folketingskandidat, Sinem Demir fik godt 16 hundrede stemmer– heraf 496 i Hillerød.
I Hillerød fik vi i Enhedslisten i alt 4,5% af stemmerne.
Men valgkampen var forrygende og fuld af aktivisme på gaden – gode valgmøder og en vedvarende strøm af opslag på de sociale medier.
Sinem var utrolig aktiv alle steder i Nordsjælland og især hos os – Hun er stærk og klar på klima, faglig kamp, feministisme og antiracistisk i ord og handling – en tydelig og klar socialist!
Det er virkelig et stort tab for os i Enhedslisten i Nordsjælland, at hun ikke kom ind i Folketinget.

cykel med aktivister

Valgcyklen på gaden i Hillerød.
Lidt surt vejr – småfugtigt
Dog energiske aktivister
der kontakter folk
der vil eller ikke vil have en flyer
Og gode snakke med folk
der vil høre mere
om os
og om Sinem
og Sinem altid villig til en lang snak med hvem-som-helst
bedst live – det er hun