Sort jord på Tjærebyvej

Tue Tortzen – Byrådsmedlem for Enhedslisten Hillerød har dette indlæg:
Byrådet har – efter udsendelsen ”Den sorte Svane” besluttet at undersøge om rådgivningsfirmaerne Horten og COWI har haft forbindelse med kriminelle på de opgaver de har udført for vores kommune. God ide, når toppen af Danmark viser sig at være korrupt skal det selvfølgelig klarlægges og stoppes.
Svindlen har bl.a. været med ulovlig transport og aflæsning af forurenet jord.
Enhver kan tage ud på hjørnet af Frederiksværksgade og Tjærebyvej og se den store jordmængde som er kørt på for at rette skråningen op så den kan bruges til parkeringsplads og oplag. (Trailerne med firmanavn CSK har ikke noget med jordpåfyldningen at gøre.)
Byrådet har vedtaget at der ikke er kørt nær så meget jord på. Det siger ejeren nemlig. Så de 15-20 tusinde kubikmeter som ligger der er altså ren fantasi – selvom man kan gå ud og sparke til dem.
Ikke – registrerede jordmængder har vist sig at være en god forretning for kriminelle.
Kan Byrådet holde til ikke at få undersøgt hvor jorden kommer fra , om den er forurenet og hvem der har stået for plan og udførsel ?
Hvor skal ansvaret placeres hvis jorden er forurenet og det siver ned i det beskyttede grundvandsmagasin som ligger neden under ?
Tue Tortzen Byrådsmedlem, Enhedslisten

Fredagscafe om Finland i Røde Hus!

Karen og Peter inviterer alle til hyggeligt arrangement i Røde Hus.
De skriver:
Kom til Fredagscafé den 5. juli kl. 17 i Røde Hus og hør oplæg om den aktuelle politiske situation i Finland.
v/ Bo Bergløv der som ung var faglig og politisk aktiv i Hillerød, men siden har boet i Finland i over 40 år. Her har han arbejdet som tømrer, fællestillidsmand og fagforeningsansat og været politisk aktiv i det finske venstrefløjsparti ”Venstre Forbundet”.

Mindeord fra Tue Tortzen

Medlem af Regionsrådet Torben Kjær er død. Torben var Hillerød- dreng fra Fredskovhellet, gik på Byskolen og boede i Hillerød hele sit liv. Allerede som barn var hans liv præget af kraftig sukkersyge men han tog det som det var og levede et godt drengeliv sammen med os andre. Han var min første makker da vi var bude hos Hoyer Olsens boghandel sidst i 60-erne.

Torben blev uddannet som landmåler og arbejdede indtil han blev blind af sukkersygen omkring 30 år alderen.

Det er jo et alvorligt handicap men Torben gav ikke op, han blev mere og mere aktiv for blinde og andre handicappedes rettigheder og samtidig politisk i Enhedslisten. I løbet af de mange år i Hillerød Handicapråd og Regionsrådet , fik Torben mange sager igennem til gavn for handicappede, og ved sit eksempel viste han at man godt kan få politisk indflydelse på trods af fysiske besværligheder.

Torben gav ikke op så let, han klarede mange private opgaver selvom han var blind. Men han måtte dog bede om hjælp engang han var gået i gang med at lægge fliser i sin have….

Vi har mistet en flittig og solidarisk kammerat som gjorde hvad han kunne for at hjælpe de små i samfundet. Ære være Torbens minde.

Enhedslisten i Hillerød Kommune Tue Tortzen

Torben Kjær er død.

Vores seje og vedholdende medlem Torben Kjær er død.
En sej kammerat som i sit arbejde lokalt og i sit arbejde vedvarende kæmpede for de svage.
Skarp og med indlæg i lokalpressen om handicapvilkår og af kommunen – aktiv til det sidste.
Vi vil savne ham!
Han var politisk aktiv som Regionsmedlem for enhedslisten ind til for et par år siden hvor han trak sig tilbage.
Også her med karpe indlæg.
Internt i afdelingen var han en af de medlemmer der var hurtig på tasterne når der blev skrevet ud -især hvis beskeden var forkert eller bare noget han var uenig i. Torben var jo blind.
Tak til Torben for aktiv deltager – for kloge snakke og bidrag med gode ideer. Hvil i fred.
Kontaktperson for Enhedslisten Hillerød Johnny Christiansen

Grundlovsdag med Pelle Dragsted i Hillerød

Det er muligt at høre Pelle Dragsted holde Grundlovstale i Hillerød her d. 5 juni på Grundvigs Højskole
Frederiksværksgade 147, Hillerød.
Arrangementet er fra kl 15 – 18.45. Der er fri entre og Pelle er på kl 18.00
før ham er spidskandidat Sigrid Friis Frederiksen (RV) og talk m. satiriker og podcastvært Lasse Dein – elevoptræden mmm

link her– Grundlovadag Grundtvigs højskole

Hør Morten Ting om Israel /Palæstina

Fredsinitiativet har arrangeret offentligt møde med Morten Ting
Onsdag den 22. maj kl.17-19 i kantinen/aulaen på
Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, Hillerød

Kulturhistorikeren, lektor emeritus Morten Thing
Vil komme med et bidrag til at forstå krigen i Gaza og staten Israels sønderbombning af Gaza i lyset af begge parters århundreder lange historie. Er fred mulig?