Mød os til Kulturnatten.

Der er valgkamp og kulturnat i Hillerød.
Det er d. 22 september og der sker en masse som du kan læse om her:
kulturnat i Hillerød

Men vigtigere du kan også møde Enhedslisten, der har en stand på Torvet.
Vi har balloner, øl og bolsjer – men ikke mindst kan du møde nogle af vores kandidater til byrådet.
Kom og snak om det du syntes vi skal gøre noget ved.
Eller kom bare for hyggens skyld.
Vi glæder os til at se dig.

tid og sted kan du se under events

Vi er med i budgetforlig i Hillerød

Vi er med i et budget for 2018, hvor der blandt andet er et øget fokus på tidlig forebyggelse som er en mærkesag for os.
Det betyder at vi nu får besøg af en sundhedsplejerske til alle børn på 3 ½ år. Det vil styrke den forebyggende indsats og reducere ulighed i sundhed. Normeringen i daginstitutionerne bliver sat lidt op, slet ikke nok, men dog et skridt i den rigtige retning. Vi vil fortsat arbejde hen imod en normering på 3 voksne til vuggestuebørn og 3 voksne

Besparelser eller en velfungerende kommune?

Kommunalvalgs-kandidat, Nanna Kjær. mener ikke der er afsat penge nok i forhold til de opgaver, der skal udføres. Det er utilfredsstillende for både borgerne og medarbejderne.
“I Hillerød kommune har vi en hjemmepleje og sygepleje, hvor medarbejderne gør et stort og godt stykke arbejde. Men de presses af tætpakkede kørelister, hvor der er afsat faste minutter til hver enkelt opgave, hvilket ofte giver for lidt tid til den enkelte borger.”