Mød Enhedslisten på legepladsen

Mød Enhedslisten på legepladsen
Til byfesten i Hillerød deltog Enhedslisten med åben ønskeliste for kommunens børn og det var så stor en succes at partiet nu inviterer til en række legeplads-meet-ups i løbet af september og oktober.
Her vil partiet byde på kaffe til forældre, kiks til børnene og lydhøre ører, og de håber at se så mange børnefamilier som muligt med gode ideer, inputs, bekymringer eller kommentarer på livet som børnefamilie i Hillerød kommune .
Partiet er at finde på legepladsen på Posen i Hillerød lørdag den 25. september kl 10-11.30 og på legepladsen ved Uvelse børnehus kl. 14 – 15.30.

Her er vores kandidater til Kommunalvalget

Så er vi parat til valgkampen med disse seje og glade kandidater:
Tue Tortzen, Hildur Johnson, Sabri Yilmaz, Anne Mette Nielsen, Karl Erik Rasmussen.

1. Tue Tortzen, faglig sekretær i 3F
2. Sabri Yilmaz, lærer
3. Anne Mette Nielsen, sygeplejerske
4. Hildur Johnson, pædagog
5. Karl Erik Rasmusen, pensionist

Vi synes at de vigtigste temaer i til valget er klima og børn uden at glemme de ældre.
Hillerød Kommunes har mange muligheder for at bidrage til at forbedre klimaet og til at undgå en katastrofal klimaudvikling. En stor del af vores fjernvarme kommer fra afbrænding af fossil gas. Det skal stoppes og erstattes af alternative energikilder. Der skal være bedre muligheder for at opsætte solceller på kommunens bygninger. Det arbejder vi med både landspolitisk og lokalt.
Vi arbejder hårdt for at der indføres minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Det skal være reelle normeringer. Det er tiden, hvor børnene er sammen med personalet, der er den reelle normering.
I det kommende byråd vil det være os der presser på for at få indført dette princip og for at få gennemført minimumsnormeringer inden for få år.
Bygning af et nyt plejehjem i Favrholm er besluttet. Vi tror ikke det er nok til at dække behovet. Derfor skal det planlægges at bygge endnu et almindeligt plejehjem. Det skal ikke være et privat friplejehjem.

Hele vores program kan læses her på siden under punktet : Vores politik

Tak til sygeplejerskerne

Dem der siger at sygeplejerskernes strejke har været forgæves har ikke ret. Selvom Socialdemokraterne i regeringen sammen med de borgerlige greb ind og forbød konflikten vil den få stor betydning for lønforholdene på den del af det offentlige område som er lavtlønnet fordi der er flest kvinder i fagene.

Vi ved af erfaring at resultaterne af en strejke ikke altid kommer lige med det samme.

I 1985 stemte arbejderne nej til et mæglingsforslag og vi gik i strejke op til påske. Schlyter`s konservative regering greb ind, og selvom det nærmest udløste generalstrejke stoppede konflikten inden pinse.

Men ved overenskomstforhandlingerne i 1987 blev arbejdstiden sat ned med en time om ugen i 3 år så vi i 1990 kom ned på 37 timers arbejdsuge.

Det var ikke sket uden strejken i `85.

Syrien-demonstration

Demonstration på tirsdag d 31. kl 16-18 på Torvet i Hillerød
Syrere i Hillerød inviterer til demonstration for flygtninges rettigheder: Syrien er IKKE sikkert!
Mellemfolkeligt Samvirke, DFUNK, Fællesinitiativet mod Racisme og Amnesty International har taget initiativ til at der afholdes aktioner i byer landet over den 31. august og tusindvis af danskere møder op for at protestere imod regeringens planer om at sende syriske flygtninge tilbage til Damaskus og omegn. Hillerød er selvfølgelig med.
Selvom dette er en tid, hvor fokus er rettet på Afghaneres sikkerhed, så er syrernes situation stadig usikker, og deres kamp fortsætter. Syrerne har startet en kamp for en retfærdig flygtningepolitik, som forhåbentlig med tiden vil samle mange forskellige grupper, heriblandt Afghanere.
Hvis vi skal ændre den vej udlændingepolitikken bevæger sig i, kræver det at vi bliver virkelig mange der samler kræfterne.

Mød Tue til byfest

Så er der Slotssøfest.
Hillerødposten har arrangeret event med spørgsmål til politikerne kl 17 – 18.30 på Torvet – Alle partier er indbudt og her stiller Tue Tortzen op for Enhedslisten – kom og hør ham – eller besøg vores bod og få en snak med ham og os andre om vores politik – lokalt og i der hele taget.
Boden er fredag fra 15 – 20.

Hurtigere separatkloakering nødvendig!

Den spildevandsplan vi har er ikke god nok.
Veje og offentlige bygninger bliver separatkloakeret, men den halvdel af kommunens husstande som ikke skiller regn- og spildevand skal ikke slutte sig til.
Hver gang det regner kraftigt bliver det bevist at det er uansvarligt overfor både naturen og folkesundheden at lade kloakkerne løbe over.
Hvornår erkender det politiske flertal at det var forkert at stoppe den plan der var lagt for fuld separatkloakering i forrige byrådsperiode ?
Hvornår kommer der handling bag de mange fine udtalelser om at vi skal passe på naturen og miljøet ?

skammeligt med kæmpe lejestigning i Horsevænget:

Tue Tortzen følger sagens udvikling nøje og ærgrer sig nu over, at beboerne har fået varslet huslejestigninger:
“Der er desværre sket det, som jeg forudsagde, da vi behandlede sagen, og det er da ærgerligt at få ret. Der er jo ingen, der køber sådan nogle ejendomme for beboernes skyld – men kun for at få afkast af deres kapital. Vi byggede de boliger for at have dem til folk, der er dårligt stillet, og vi skulle have passet på dem som på enhver anden ejendom. Lejerne skulle nok have betalt lidt mere i huslejen, og det svier nu, at vi har holdt huslejen så lav og solgt ejendommen for billigt,” siger han.
Han kalder det ‘tarveligt’ af byrådet at sælge boligerne:
“Beboerne er virkelig kede af det, for det her er jo noget, der kan ødelægge deres liv. De er bange, og det er jo ikke ligetil at hverken forstå eller gøre noget ved for helt almindelige mennesker. Man har svigtet nogle af vores dårligst stillede borgere med fuldt overlæg,” siger han.
Han mener nu, at kommunen må hjælpe beboerne: