Vi fortsætter arbejdet lokalt…

Enhedslisten i Hillerød holdt generalforsamling mandag 26 februar.
Først var der debat om det oplæg til ny miljøpolitik som skal behandles på Ø- landsmødet i april. Enhedslisten lægger op til dybtgående forandringer af hensyn til miljøet. Mere økologi, co2 neutral energi og transport, stop for produktion at overflødige varer og øget hjælp til at u- lande kan producere og forbruge uden at skade miljøet.
I Hillerød arbejder Enhedslisten bl.a. for at få geotermi – varme fra undergrunden – i fjernvarmenettet, giftfri ukrudtsbekæmpelse, el- biler og bedre kollektiv transport.
Byrådsmedlem Tue Tortzen redegjorde for situationen efter kommunevalget hvor Socialdemokratiet valgte at samarbejde med Venstre frem for de hidtidige samarbejdspartier.
Han advarede om at det vil betyde en kraftig højredrejning, bl.a. nye nedskæringer som skal finansiere nedsættelse af erhvervsskatten.
Enhedslisten vil være kritisk, men konstruktiv opposition til denne nyliberale politik.” Gennem årene har vi fået mange ting igennem fordi vi stiller gode forslag – også når vi ikke er i flertal” konstaterede Tue Tortzen.
Der var enighed om at de nye indtægter fra flere skatteborgere og jordsalg skal bruges til fælles bedste i kommunen – ikke til skattenedsættelser.
Der er brug for forbedring af både skoler og daginstitutioner og der skal bygges et nyt plejehjem snarest. Cykelstiprogrammet skal fortsættes og der skal være penge til en multipark.
Der skal investeres i midtbyen så der er bedre vilkår for kultur og friluftliv så vi får en levende bymidte. Ligeledes skal der være penge til et nyt kulturhus i Skævinge.
Til bestyrelsen genvalgte medlemmerne Johnny Christiansen, Gitte V. Hansen, Anne Mette Nielsen, Karl Erik Rasmussen, Tue Tortzen og Kamal Quad desuden Stig Hansen og Michael Juul som er nyvalgte.

OK18 står stille – her er enhedslistens holdning

De offentlige arbejdsgivere sidder med armene over kors i forhandlingerne. De vil ikke give lærerne en arbejdstidsaftale. De vil ikke sikre frokostpausen. De vil ikke hjælpe med ligeløn. De vil ikke give et generelt lønløft eller garantere reallønnen. Det skal vi ikke finde os i. Der er rigeligt råd til forbedringer.

Læs Enhedslistens nye folder om OK18

Folder Der Er Råd OK2018 Web

Kollektiv trafik skal ikke forringes! Enhedslisten foreslår udtalelse

Enhedslisten stiller forslag til udtalelse fra næste byrådsmøde stilet til
Region Hovedstaden og regionsrådsformand Sofie Hæstorp:

Hillerød Byråd har drøftet de nedskæringer som omtales i forslaget til besparelser på den kollektive trafik……..
Der er opnået gode resultater med R- busserne, S- busserne og flere afgange på lokaltogene. Opgives disse fremskridt vil det betyde øget pres på de overfyldte veje.
Vi opfordrer derfor Regionsrådet til at finde midler til at opretholde de nuværende tog- og buslinier.

Så er vi i gang med der nye år!

I et år der begynder med en kamp i den borgerlige lejr mellem racister og skattetænkere, er det både let og svært at være socialist.
Det bedste der er at sige er vel, at der er nok at gøre i kampen for de svage der betaler prisen for “råderummet” og for miljøet det ændres i stigende hast.

Tirsdag er der Generalforsamling i Fælleslisten om den endelige overgang til Enhedslisten.
Herefter er der formøde til de kommunale udvalgsmøder og bestyrelsesmøde i Enhedslisten.
Møderne er åbne for medlemmer og dagsordner er udsendt.

Onsdag holder DKP et miljømøde med Pelle Andersen-Harrild, der er byrådsmedlem for Enhedslisten i Frederikssund.

Invitation til Nytårskur!

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN INDBYDER
I anledning af det nye år og den nye valgperiode inviteres alle medlemmer til Nytårskur hos Enhedslisten i Region H.

NYTÅRSKUREN
FREDAG D. 5. JANUAR 2018
Kl. 16.00 – 18.00
I Studiestræde 24, stuen.

Sammen markerer vi valgresultatet, byde et nyt år – med nye politiske kampe – velkommen og sige en stor tak til alle, der bidrog til regionsvalgkampen.
OG så skal vi give en særlig stor tak til Susanne Langer – der desværre ikke blev genvalgt – men som vi vil videreføre det gode samarbejde med, da hun fortsætter som vores 1. suppleant.

VS 50 år – 17 december!

En af partierne bag Enhedslisten var Venstresocialisterne og vi bringer her et link til historien om dem.
Helt fra starten og til opløsningen efter Enhedslistens dannelse, hvor de aktive så lagde energien i det nye parti, sammen med de andre partier på venstrefløjen.
Læs eller genlæs deres historie, som også er noget af baggrunden for at Enhedslisten ser ud som den gør i dag.

leksikonartikel om Venstresocialisterne

Vi siger tak!

Det har været et begivenhedsrigt år for os i Enhedslisten Hillerød og vi siger tusind tak til alle, der har hjulpet med stort og småt.
En tak til alle der stemte på os i valgkampen og til aktivisterne i og udenfor partiet i valgkampen.
2017 var jo året hvor Fælleslisten og Enhedslisten gik sammen og som betyder at Enhedslisten fremover bedre kan forbinde det kommunale og det landspolitiske.