Tue med ønske om gendanne vej og park

Bedre snerydning og ordnede forhold
Man siger at nye koste fejer bedst – men de gamle kender krogene.

Der har igen været klager over manglende snerydning og glatførebekæmpelse.
Jeg vil gerne gøre opmærksom på at noget af problemet er at kommunen udliciterede en velfungerende Vej- og parkafdeling for ca 10 år siden. Vi blev lovet en besparelse på 3-4 millioner om året, men den kom ikke og nu har vi ringere service end tidligere hvor vi havde vores egne folk.
De kendte kommunen ud og ind. De skulle ikke se i en kontrakt om et tilfældigt stykke ekstraarbejde måtte udføres – eller der først skulle træffes aftale om ekstrabetaling.
Efter udliciteringen er der kommet en række under – og underunderentreprenører på banen som ofte ikke har det nødvendige grej eller erfaring.
Hermed ikke sagt at alt var perfekt før i tiden eller at der ikke er nogen som udfører ordentligt arbejde nu.
Men det er blevet ringere uden der er sparet noget, og arbejdsforholdene er blevet ringere for folkene.
Som det er nu kan man tydelig se hvor kontrakten ikke dækker – der bliver bare ikke ryddet sne. Det samme gælder ukrudtsbekæmpelsen.
Enhedslisten har flere gange foreslået at vi gendanner vores Vej- og parkafdeling, og en mindre del er da også kommet tilbage i kommunen.
Men det bedste ville være hvis vi – eventuelt sammen med en anden kommune – fik vores brave vejmænd/ damer og deres leder tilbage.
Så kære politiske kolleger som er forstående overfor den nuværende kritik : Lad os tale om det og se om vi kan rette op på fejltagelserne.
Tue Tortzen Byrådsmedlem Enhedslisten