Besparelser eller en velfungerende kommune?

Kommunalvalgs-kandidat, Nanna Kjær. mener ikke der er afsat penge nok i forhold til de opgaver, der skal udføres. Det er utilfredsstillende for både borgerne og medarbejderne.
“I Hillerød kommune har vi en hjemmepleje og sygepleje, hvor medarbejderne gør et stort og godt stykke arbejde. Men de presses af tætpakkede kørelister, hvor der er afsat faste minutter til hver enkelt opgave, hvilket ofte giver for lidt tid til den enkelte borger.”