Tue Tortzen om budgetforliget – hvad vi fik og ikke fik!

Fælleslisten (fra nytår Enhedslisten) har haft en strategi for budgetforhandlingerne.

Vi ville undgå flest mulige nedskæringer, styrke det forebyggende arbejde, have bedre normeringer og sikre bedre vedligeholdelse af vore veje, bygninger og andre værdier.

Vi pegede på at der kommer store indtægter til kommunen på grund af flere borgere ( boliger) , lav ledighed og bedre indtjening samt en masse jordsalg.

Vi er blevet enige med de andre partier om at se på både indtægter og udgifter i det kommende år, og det betyder et budget med langt færre nedskæringer end der var lagt op til.

Der bliver små opnormeringer i daginstitutionerne, ingen besparelser på ældreplejen og flere pladser, både børnehaver, vuggestuer og plejehjem.

Anlægsbudgettet er ikke stort, men vi har truffet aftale om at når der sælges jord til næste år skal pengene bruges til cykelstier, trafiksikring og en række andre nyttige ting.

Der bliver ikke tale om at bruge pengene til at sætte skatten ned for erhvervslivet.

Der er hensat penge til byggemodning af industri – og boligområderne i Favrholm.

De mange nye boliger i bymidten vil betyder at flere vil have kolonihaver, og der forberedes i første omgang 100 nye haver.

Der arbejdes videre med at ombygge Torvet og at slå byfest og kræmmermarked sammen til en kæmpe begivenhed som hele byen er med til.

Det er aftalt at begynde arbejdet med at få anlagt et ”Street Lab” – multipark i forbindelse med et stort regnvandsbassin bag frederiksborgcentret.

Der er aftalt en rækkefølge så Skævinge og Østbyen er e næste som får kunstgræsbaner.

Der er andre fremskridt for fritidslivet i landsbyerne, bl.a. repareres gulvet i idrætshallen på ll. Lyngby skole.

Der er penge til de forundersøgelser som skal til før Teglgårdssøen kan åbnes som badesø.

Der skal udarbejdes en ny klima- politik som fortsættelse af den hidtidige indsats. Vi nåede målet vom 35 % mindre co2 fra kommunens drift allerede i år (planlagt til 2020) og nu skal vi gøre det endnu bedre.

Enhedslisten foreslår at målet er 50 % mindre co2 i 2021. Vi skal sortere affaldet endnu bedre, både i husholdningerne og i virksomhederne. Der er mange penge at spare ved at genbruge de sorterede dele af affaldet.Der er sat godt 10 millioner af til energibesparende bygningsforbedringer de kommende 4 år.

Budgettet har også en række nedskæringer som vi gerne var foruden, men overordnet er vi meget tilfredse med at partierne er blevet enige om en aftale som tager højde for den gode udvikling vores kommune er inde i – og som lader det politiske håndværk gå forud for computermodeller og statistikker som er alt for negative.

Du kan læse hele budgetforliget her:

budgetforlig 17

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

− 2 = 6