Geotermi i Hillerød – det bedste bud

Vi skal hurtigst muligt i gang med fjernvarme fra undergrunden (geotermi)
Fjernvarme produceres af flere varmekilder som har forskellig påvirkning af miljøet.
Kul er det værste. Det udleder meget co2 som blev opfanget af planter for mange millioner år siden og sender det tilbage til atmosfæren. Desuden er der svovl og andre giftstoffer i.
Olie er næsten ligeså slem , men dog lidt renere i forbrændingen.
Gas brænder næsten rent men trækker stadig co2 fra jorden op i atmosfæren.
Træflis og halm er derimod planter som har trukket co2 ud af atmosfæren mens de voksede, og hvis den energi de indeholder ikke nyttiggøres bliver de omsat af bakterier og vender tilbage til atmosfæren med samme co2 udledning.
Derfor er det som udgangspunkt godt at fyre med træ og halm. Men eftersom flere og flere fjernvarmeværker bruger flis er der ikke nok til i danske skove og man begynder at hente det i lande hvor der ikke er kontrol med genplantning og hensyn til dyre- og plantelivet.
Derfor skal forbruget af flis og halm begrænses så vi ikke bruger mere end den naturlige tilvækst i nærområderne.
Det er meget bedre at bruge spildvarme fra industri , forretninger og andre processer. Enorme mængder af varme køles bort og kan indvindes med teknologi som er opfundet.
Fjernkøling af boliger, kontorer og forretninger kan vende energiforbrug til aircondition til indvinding af fjernvarme.
Det er også meget bedre at hente varme i jordens undergrund – geotermi.
Hillerød Forsyning var langt fremme med denne teknologi i 2012, Nordsjællands undergrund er undersøgt og den er fuld af varmt vand. Desværre gik arbejdet i stå af politiske årsager.
Men nu starter Vestforbrænding forberedelser til at udnytte geotermi i Hovedstadsområdet sammen med firmaet ”Inergi” – det er dem der udfører geotermi- anlæg i Århus.
Så nu er det tid til at vi kommer videre med geotermien i Hillerød /Nordsjælland.
Det anslås at vi kan få ca 20 % af vores energi derfra, der vil være flere måneder om sommeren hvor vi næsten kan lukke for brug af andre varmekilder.
For at udnytte energien bedst skal der skabes forbindelse med de omliggende kommuners fjernvarmesystemer , en opgave Hillerød Forsyning er i fuld gang med.
Vi kan få billig , forureningsfri varme og hverken Putin eller Kong Faisal kan lukke for den.
Hvad venter vi på ?

Tue Tortzen
Byrådsmedlem , Enhedslisten Hillerød Kommune