Hildur om budget – forhandlinger – rammer og resultat.

Hildur Johnson har deltaget i budgetforhandlingerne for første gang og har derefter lavet dette skriv om forløb og resultat.:

I lørdags blev alle partier enige om et bredt forlig på årets budget. Men rammen er allerede sat, i det øjeblik byrådsmedlemmerne trækker i arbejdstøjet, når de hvert år skal forhandle de kommende budgetter.
Budgetloven gør, at det på forhånd er bestemt, hvor mange penge kommunerne må bruge på velfærd og byggeri/vedligehold.

Det er fuldstændig ulogisk. Det er som at pisse i bukserne.

Daginstitutionerne bliver fødekæder til det voksende specialområde og hullerne i skolerne, får lov at invitere skimmelsvampen ind, til lærere og elever.
Gamle, smukke bygninger forfalder og må sælges fra.
Og mange af de ønsker og ideer der kommer, som kan være med til at mindske co2udslip, passe på vores miljø, skabe mere biodiversitet eller udvide klimavenlig energiproduktion bremses.
Hvem får skylden?
Det går kommunalbestyrelsen, byrådet.
Men hvem har taget beslutningen om den ramme, som er grundlaget?
Det er så dybt frustrerende. Enhedslisten ønsker budgetloven langt pokker i vold.

Når alt det er sagt. Så er Enhedslisten i Hillerød tilfredse. Vi landede et budget som ikke indeholdt skattelettelser.
Og i Enhedslisten er vi også glade for at folkeskolen fik det løft som regeringen har sendt midler til. Det fik de ikke sidste år, men det er vigtig prioritering der skal gøres.
Derudover skal læhegnet ved Teglgårdssøen opføres til glæde for vinterbadere og processen med nyttehaver skal i gang igen.

Vi har heller ikke givet slip på muligheden for at få bygget en skovbørnehave i Hillerød, som jo er en fantastisk naturrig kommune, hvilket vi synes skal afspejle sig i det udbud af pædagogiske læringsmiljøer vi tilbyder.

Oven i det, har StreetLab fået 1 mio kr til det nye og spændende projekt, der nu forhåbentlig snart kan tage det første spadestik.
På samme område, glæder det os, at både klub Vest og frivilligcentrets trivselsgrupper vil få noget ud af årets budget. De gør en stor forskel for kommunens unge mennesker.

Vi vil også bedre kunne sikre os, at de udbydere der udfører arbejde for Hillerød, overholder overenskomsterne. Det kommer vi til, ved at gøre brug af Hovedstadens indsatsteam.
Tænk engang, hvad man skabe, når man dropper skattelettelser. Dét er vi glade for, ikke blev relevant, for det havde Enhedslisten haft store problemer med at se sig selv i.

I den kommende tid, vil vi holde byrådet fast på det formulerede ønske om flere cykelstier.

Vi vil også forsøge, at lægge et pres på børneområdet. Vii synes Hillerød bør lægge sig bedre i selen, for at sikre alle børns trivsel og udvikling, gennem et logopæd, fysio og ergoterapeutteam, der skal være normeret til at kunne varetage deres opgaver. PPR der skal være stærkt -og så ønsker vi kvalitetsnormeringer i daginstitutionerne, i stedet for minimum af hvad vi kan være bekendte. Vi skal gøre det bedre, for at kunne tiltrække og holde på de pædagoger og pædagogiske assistenter vi har.
En del af det, mener vi, handler om personalesammensætningen. Andelen af pædagoger og også gerne pædagogiske assistenter skal op.

Det er også vigtigt, at ældreområdet får fokus. Vi har en rekrutteringsudfordring og en demografi, der fordrer at vi skal holde hånden under området, for at sikre et værdigt liv for vores ældre.
Sidst men ikke mindst, har Hillerød kommune en masse spændende handleplaner på miljø og klima. Men planer er ikke nok, og det konkrete arbejde med udmøntningen ser vi frem til at følge.