Enhedslisten Hillerød er med i Budgetforliget 2024

Tue Tortzen og Hildur Johnson har deltaget i Budgetforhandlingerne som faldt på plads her i weekenden 16 -17 november.
Her er Tues vurdering og opsummering lige efter aftalen:
Enhedslisten er med i Hillerøds budget for 2024!
Det vigtigste for os var at afvise det borgerliges pres for yderligere skattenedsættelser – og det lykkedes.
Derfor var det ikke nødvendigt med de alvorlige nedskæringer der var lagt op til – tvært imod rummer budgettet forbedringer for børn og unge, Folkeskolen og for borgere, som har særlig brug for hjælp.
Vi er enige i at byens udvikling med mange nye boliger og virksomheder skal styres så vi kan følge op med skoler, veje og plejehjem.
Vi har fået en meget stor fordel af de nye indbyggere og arbejdspladser men tiden er inde til at tage farten af uden at stoppe op
Styrkelsen af samarbejdet med de store virksomheder om genbrug af vand, opsamling af spildvarme og på uddannelsesområdet – særligt procesoperatører – er meget vigtigt.
Vi er bekymrede over de besparelser der er på administrationen. Det vil medføre dårligere borgerservice og øget ventetid i f.eks bygge- og miljøsagsbehandling.
Sidste år aftalte vi at der skulle gøres en større indsats for at få de sidste ledige i arbejde.
Det blev – for at sige det lige ud – ikke fulgt op, men nu har vi fået en mere præcis tekst : Vi ønsker at igangsætte forsøg hvor ledige tilbydes efteruddannelse og ansættelse i Hillerød Kommune.
Der står ”Enhedslisten” på beslutningen om at afsætte penge til kontrol af om kommunens leverandører overholder gældende overenskomster. Det sikrer både arbejderne og de redelige firmaer som betaler efter reglerne mod social dumping.
Det er helt nødvendigt at udbygge vores storkøkken: Mad til hver dag og opgaven er ikke løst i dette budget, nu prøver vi at få de andre kommuner i samarbejdet til at være med, hvis det ikke lykkes må vi løfte opgaven i det kommende år.
Der er lavet mange forskellige planer og strategier omkring klima- indsatsen. Nu gælder det om at gøre noget ved det, og vi er bekymrede for om der er penge nok.
Vi er glade for at der nu oprettes et kommunalt energiselskab, men det er vigtigt at der også bevilges mange flere penge til opsætning af solceller på kommunale bygninger.
Tidligere bevillinger er ikke blevet udført og må findes frem igen ved budgetopfølgningerne.
Vi sparer masser af strøm og penge ved at fremskynde udskiftningen af gamle gadelamper.
Vores forslag om at udlægge noget af den kommunale landbrugsjord er kommet med sammen med en god plan for udvikling af nye naturarealer bl.a. vådområder.

Hillerød Forsyning spiller den største rolle for at nå klimamålene. Derfor er det vedtaget at forsyningen kan søge om ny kapital til den grønne omstilling.
Særligt opgaven med at virkeliggøre fjernvarmeplanen og genbruge Industriens spildevand er vigtige, og målt om at være CO2 neutrale inden 2035 kræver massive investeringer.
Sidste år vedtog vi at der skulle laves en plan for nyttehaver på Bjerggården. Det blev ikke rigtig fulgt på, og det har derfor været meget vigtigt for Enhedslisten at det nu – efter mange års venten – bliver muligt at få en have.
Vi er glade for teksterne om mindre forurening af søer og vandløb – men det bliver ikke til noget før partierne beslutter sig for en ny spildevandsplan med separatkloakering for alle.
Der bliver ikke nedskæringer i den kollektive trafik – hurra.
Der er flere gode forslag til nye cykelsti- strækninger, og penge til en del af dem. Vi vil presse på for at der nu også bliver anlagt stier. Brødeskovvej – stien skal færdiggøres og sikres der hvor der ikke er rabat. Vi støtter en sti fra Gørløse mod Strø.
Milnersvej må vente på kloakarbejde så pengene skal bruges andre steder.
Vi er tilfredse med løsningerne i Vestbyen men der mangler stadig en løsning omkring Enebakken.
Vi fastholder 60 % faglærte pædagoger og sætter penge af til videreuddannelse af medhjælperne.
Vores forslag om skovbørnehave er med i budgettet.
Vi er meget tilfredse med støtten til Street-lab og at løsningen for Selskov Stadion også tilgodeser bredde-idrætten og målet om miljøvenligt kunstgræs.
Til gengæld er vi ikke stolte af nedskæringerne på Bibleoteket, Musikskolen og Klaverfabrikken.
Med venlig hilsen – Tue Tortzen Enhedslisten i Hillerød