OBS – det er altid i orden at konflikte for at få ok

Ny dom i Arbejdsretten:Nu er det afgjort om 3F må varsle konflikt eller ej

Vi har kopieret fra Fagbladet3F:

3F’s ret til at varsle konflikt mod virksomheder var i farezonen, men principiel dom i Arbejdsretten har nu sikret retten.

Dommen kunne have undermineret både 3Fs arbejde og den danske model, men fagforbundet fik fuldt medhold i principiel dom i Arbejdsretten 27. juni.

Dommen sikrer 3F’s ret til at varsle konflikt mod virksomheder for at få dem til at indgå overenskomst.

– Jeg er både lettet og tilfreds. Det er en meget vigtig dom. Den danske model og kernen i 3F’s arbejde har været under angreb, siger forhandlingssekretær i 3F Transport Kim René Busch.

Sagen handler om, hvorvidt det var lovligt, da 3F Transport tilbage i 2018 varslede konflikt mod transportfirmaet Jørgen Nicolajsen ApS i Grindsted, efter i 2017 at have forsøgt at få firmaet til at indgå overenskomst.

Arbejdsretten skulle også tage stilling til, om konfliktvarslet var en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention,

Sagen blev ført af brancheorganisation for dansk vejgodstransport ITD på firmaet vegne og af Fagbevægelsens Hovedorganisation FH på 3F’s vegne.
Krænker ikke menneskerettigheder

ITD’s påstand var blandt andet, at konfliktvarslet krænker beskyttede rettigheder i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og at konflikten er ulovlig.

– Argumentet om menneskerettigheder blev fejet af bordet, siger Kim René Busch og henviser til dommen, som tre højesteretsdommere står bag.

“Sammenfattende finder Arbejdsretten, at den varslede konflikt ikke vil indebære en krænkelse af Jørgen Nikolajsen ApS’ eller ITD Arbejdsgiverforenings rettigheder efter artikel 11 eller artikel 14, jf. artikel 11, i menneskerettighedskonventionen.

Thi kendes for ret: Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund frifindes.

Et andet argument fra ITD var, at transportfirmaet i forvejen var omfattet af en overenskomst med Krifa, og derfor ikke behøver at finde sig i konfliktvarsler fra 3F.
Retten er sikret

Her henholder Arbejdsretten sig til, at det er arbejdsmarkedets parter, der sikrer løn- og arbejdsvilkår via den danske model.

– Det ligger nu fast, at 3F har ret til at varsle konflikt, uanset om vi har medlemmer eller ej på en virksomhed, siger Kim René Busch.

Selv om firmaet allerede har overenskomst, må 3F gerne tage fat.

– Vores mål er, at arbejdsgiveren omfattes af en DA/FH overenskomst med 3F Transportgruppen som part, så vi undgår konkurrenceforvridende overenskomster, siger Kim René, Busch, der fortsætter:

– Vi har nu Arbejdsrettens ord for, at 3F’s arbejde for at tegne overenskomst er i overensstemmelse med den danske model.

Konfliktvarslet mod firmaet Jørgen Nicolajsen ApS i Grindsted er nu genoptaget efter Arbejdsrettens afgørelse.

– Vi fortsætter derfor nu konflikten indtil vi har fået en overenskomst, siger Kim René Busch.

Fagbladet 3F bad i starten af juli arbejdsgiverorganisationen ITD om en kommentar til dommen. Trods flere rykkere, er det endnu ikke lykkes at få at svar fra ITD.