Grøn fejl skal rettes

I Hillerød kommunes budget for 2024 er der sparet 20.000 kr til ”facilitering” ( lægge lokaler til, lave kaffe og tage referat) af Grønt råd.
Når man sidder og jonglerer med milliarder er der ikke noget at sige til at 20 tusinde ikke får de store opmærksomhed, så spareforslaget gik igennem.

Men nu er det blevet klart at kommunen går glip af den store viden og erfaring som Jagtforeningen, Ornitilogerne, lystfiskerne, naturfredningsforeningen , landbruget og de andre foreninger bidrager med.
Det står i modstrid til de mange planer som vedtages, for når de skal føres ud i livet har vi brug for hverdagens eksperter.

Mads Munk Hansen (SF) siger godt nok at når det er vedtaget i budgettet er der ikke noget at gøre.
Det er jeg helt uenig i. Et budget er et forlig som skal respekteres, men hvis alle partier er enige kan man ændre det, og det sker jævnligt.

Enhedslisten vil derfor på det første byrådsmøde i det nye år foreslå at vi giver en tillægsbevilling på 20.000 kr så Grønt råd kan fungere i 2024 og fremover.
Mon ikke det bliver vedtaget ? Alle kan jo se at nedskæringen er en fejl og beløbet er så lille at det ingen praktisk betydning har.

Tue Tortzen Byrådsmedlem Enhedslisten