Flere penge til Cykelstier!

I forbindelse med afslag på støtte fra staten til Cykelstier- her Tue Tortzen dette indlæg (Tue er byrådsmedlem for Enhedslisten i HillerødI

Selvfølgelig skal Hillerød kommune søge om tilskud fra de statslige cykelstipuljer. Men når vi nu igen ikke får noget fra Staten må vi selv betale. Cykelsti- programmet næsten er gået i stå i Hillerød kommune.

Mens vi havde rødt flertal i Miljø- og teknikudvalget projekterede vi ca en større cykelsti om året. De sidste 4½ år er nogen af disse stier gjort færdige, men der er ikke påbegyndt mere end et par mindre strækninger.

Derfor må vi have langt større beløb på budgetterne for de kommende år.

Milnersvej, Brødeskovvej, Tulstrupvej, Lykkesholm-Alsønderup-Bendstrup, Gørløse – Strø og en række andre steder mangler der sikre forhold for skolebørn og andre cyklister.

Vi har tidligere financieret nye cykelstier med penge fra salg af kommunal jord, dette r der mulighed for igen når vi får afregning for det sidste af Ullerød Nord.

Historien om cykelsti på Milnersvej er underlig.

Det lykkedes at få sti op til Banestien, men så gik planerne i stå. Meningen var at stien på øvre del af Milnersvej skulle gå bagom husrækken så man kunne undgå overkørsler når beboerne skal ud.

Derfor anlagte vi en sti på CF- grunden bagved og en helle i Hammesholtvej. Derfra skulle stien føres frem til det kommunale areal som går vinkelret på Milnersvej – der hvor den nedre sti begynder.

Der gik politik i denne løsning, og den blev ikke til noget, men det er stadig den bedste og billigste løsning, og Enhedslisten vil fortsat arbejde for den.

Senere blev der enighed om en sti langs selve Milnersvej, den bliver dyrere og dårligere, på grund af overkørslerne og på grund af at der er så smalt ved Mørk Skole.

Det gik der desværre også politik i så det ikke blev til noget.

Men nu skal der altså ske noget. Der skal penge på budgettet for 2023, og imens skal vi finde ud af hvilken løsning der kan blive flertal for.