Flot miljøresultat i Hillerød. Men vi kan gøre det endnu bedre!

Vi kan se at de penge vi investerer er givet godt ud, og at vi er foran målene.
Forude ligger som sagt mere flis og mindre gas i fjernvarmen , men den helt rigtige løsning er Geo-Termi, varmt vand fra undergrunden. Det vil give billigere fjernvarme og store co2 besparelser. Men der skal presses på politisk – ikke alle partier har en afklaret holdning til sagen.

Vi er med i budgetforlig i Hillerød

Vi er med i et budget for 2018, hvor der blandt andet er et øget fokus på tidlig forebyggelse som er en mærkesag for os.
Det betyder at vi nu får besøg af en sundhedsplejerske til alle børn på 3 ½ år. Det vil styrke den forebyggende indsats og reducere ulighed i sundhed. Normeringen i daginstitutionerne bliver sat lidt op, slet ikke nok, men dog et skridt i den rigtige retning. Vi vil fortsat arbejde hen imod en normering på 3 voksne til vuggestuebørn og 3 voksne