enhedslisten Hillerød med i Budgetaftalen

Vi er med i den kommunale Budgetaftale i Hillerød.
Der ligger en kopi af aftalen her på siden underpunktet: vores politik.
Her er lidt om hvad vi fik og ikke fik – og hvorfor vi er med i aftalen:

Budgettet for 2022 -25 sætterrammerne om en stor udvikling med mange opgaver og muligheder.

Mange nye borgere betyder brug for flere pladser på plejehjem – daginstitutioner og skoler. Vi er begrænset af ”anlægsloftet” som er dikteret af EU, det giver begrænsninger i hvor hurtigt vi kan bygge nyt. Efter enhedslistens opfattelse skal vi også passe på med for store enheder, derfor vil vi gerne bygge en ny skole og et plejehjem ved Favrholm.

Samtidig med nye anlæg skal vi passe på de veje og bygninger vi har. Det går ikke så godt, vi er langt bagud med begge dele og der er ikke penge nok på budgettet til at forbedre vedligeholdelsen tilstrækkeligt. Men vi har aftalt at indtægter ved kommende jordsalg bl.a. skal gå til vedligehold.

Løsningen med udbygning af Sophienborg Skole er den bedste lige nu, men vi får brug for en ny skole i Favrholm/Hillerød Syd og det arbejde skal planlægges til næste budgetperiode.

Når det er muligt at indgå et budget uden de store besparelser er det fordi der er kommet flere indbyggere. Beskæftigelsen er god og Fuji – Novo – Foss – Ellab udvider men mange nye arbejdspladser. De nye ansatte skal have et sted at bo – og et sted at betale skat. De mange lejligheder som er bygget giver plads til nye skatteborgere. Uden dem havde vi fået et nedskærings- budget som ingen ønsker sig.

Budgettet indeholder ikke de forbedringer i børnehaver og vuggestuer som Enhedslisten havde ønsket. Vi bruger de ekstra penge vi får fra Staten, men hvis vi skal nå målet med en voksen pr 3 vuggestuebørn / 6 børnehavebørn skal der mange flere penge til. Vi fik dog indskrevet at forvaltningen skal arbejde med forslag om hvordan minimumsnormeringerne skal regnes ud og hvordan vi kan opnå minimumsnormeringer i 2023

Miljø :Vi har efterhånden mange gode planer omkring miljø og klima, men der mangler stadig penge til at udføre dem. Vi er tilfredse med at der fortsat er penge til energirenoveringer. Når regeringen forhåbentlig snart giver kommunerne mulighed for flere solceller på vores bygninger er der penge klar til,det.

Vi er glade for at flere træer , genplantning og vejtræer er med i budgettet, men der er jo ikke afsat nogen midler til det, pengene skal vi finde ved kommende jordsalg.

Endelig er der kommet 100.000 til at starte op på et projekt for at rense Slotssøen, det skal inddrage Forsyningen, borgere og Byforum. Og vi fik en miljøvagt der kan rykke ud ved forurening og støj hele døgnet.

Det er også aftalt at vi nu satser på Bjerggården til kolonihaver. Der er ikke længere fra Bymidten til Bjerggården den der er til Kulsviervej, og på Bjerggården er der pladt til udvidelse når de 100 første haver er optaget.

Der er penge til cykelstier , men tempoet fra tidligere tider er faldet meget, og da der ikke er besluttet andre stier end Slotsgade/Frederiksværksgade i sidste periode er vi langt bagud.

Vi fik ikke Milnersvej prioriteret som det vigtigste og heller ikke løsninger på Brødeskovvej og strækningen Lykkesholm-Bendstrup.

Det er dog aftalt at der kan bruges nogen af de penge som kommer ind ved jordsalg – og også af et muligt overskud på flere borgere.

Med venlig Hilsen

Enhedslisten i Hillerød

Tue Tortzen og Karl Erik Rasmussen