Budgetforlig i Hillerød – Enhedslisten er med.

Der er lavet en budgetaftale for årene 2021 – 2024 mellem Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.
Det der skilte disse partier fra de blå partier var at at de blå var imod at forhøje kommuneskatten på trods af at udligningsreformen har gjort at vi skal betale mere end før til den kommunale udligning.

Tue Tortzen og Hanne Gram har forhandlet for Enhedslisten og her er deres omtale af aftalen:

I år skulle vi skaffe penge til regeringens udligningsreform – 11 millioner i 2021 og 24 millioner om året derefter. Der var to muligheder : nedskæringer eller skattestigning.
Derudover er der kommet flere udgifter til f.eks specialundervisning og der er skimmel- og PCB skader på Kulsvierskolen.
Det kan enten financieres ved nedskæringer andre steder eller ved skattestigning.
Det ansvarlige flertal af byrådet – desværre kun 14 af 27 medlemmer – har gjort det rigtige og hæver skatten med knapt 50 kr om måneden pr skatteyder.

Der kommer flere voksne til ungerne i vuggestuer og børnehaver. Ikke nok, der er stadig langt til målet om 3 vuggestuebørn eller 6 børnehavebørn pr voksen , men det er et skridt på vejen.
Vi sørger for plads til de nye børn som kommer – også de mange som flytter til.
Der er ikke sparet på omsorgen for de ældre, der er penge til de 30 nye boliger på Sophienborg Plejehjem.
Der er sparet meget lidt på hjælpen til borgere med særlige behov. Vi fastholder de fleste tilbud og øger budgettet flere steder.

Vi øger vedligeholdelsen af vore veje, pladser og fortorve både med ukrudtsbekæmpelse og reparation af belægninger.
Cykelsti programmet som er gået i stå (de stier der bygges nu er planlagt og financieret i sidste periode) – det får nu godt 6 millioner om året. Ikke nok men meget bedre.
Skaderne på Kulsvierskolen gør indhug i vores budget for bygnings-vedigeholdelse, men der er stadig penge til at tage sig af de værste problemer i resten af vore bygninger.
Man skal huske at vi stadig er ca 500 millioner bagud med vores bygningsvedligeholdelse – et tal som kun vokser hvis arbejdet ikke passes.

Der var lagt op til massive nedskæringer på kulturområdet, de er stort set taget af bordet. Til vores store glæde er der penge til Street Lab og til at Mastodonterne kan blive hos os i Hillerød.
Idrætten er tilgodeset , bl.a er der sat penge af til udvidelse af Firmaidrætten og til et vandingsanlæg på Selskov.
Sammen med budgettet er der lavet en aftale om hvad vi skal bruge penge til hvis der kommer mere ind ved jordsalg end beregnet.
Kunstgræsbane i østbyen , flere penge til vej- og stibelægninger, flere cykelstier ,mere til bygningsvedligeholdelse og renovering af legepladser står på denne liste og har dermed gode chancer for at blive tilgodeset.

Enhedslistens forslag om flere koloni- eller nyttehaver er kommet et skridt videre, der er sat penge af til at forberede 100 nyttehaver i Østbyen.
Der er enighed – og det gælder vist alle partierne- om at mulighederne for at rense Slotssøen op og sikre den som ren sø fremover skal undersøges, og at interesserede borgere skal inviteres tilat være med i en arbejdsgruppe.

Dette budget er ansvarligt ud fra mulighederne. Hvis vi havde fulgt Venstres oplæg ville meget af velfærd og udvikling i Hillerød Kommune gå i stå. Enhedslisten roser Borgmesteren for at have mod til at bryde afhængigheden af Venstre og lægge budget sammen med de partier som vil sikre velfærd og udvikling i vores kommune.