Dyr og dårlig spildevandsplan

Tue Tortzen der sidder i byrådet for Enhedslisten i Hillerød udtaler følgende følgende kritik efter vedtagelsen af spildevandsplanen her i april måned:

Hillerød byråd har nu vedtaget en spildevandsplan som betyder at kloakkerne fortsat vil udlede kloakvand til åer og søer når det regner meget.
Regnvandet fra veje og offentlige bygninger bliver skilt fra , men husstandene som giver de største mængder af regnvand bliver ikke koblet på de nye ledninger.
Naturen kommer til at døje med fosfor , kvælstof og medicinrester som løber udenom vores fine nye rensningsanlæg .

Det vil gå i nogen tid, men eftersom lovgivningen sætter begrænsning på hvor meget kommunen må forurene vil der om få år komme et pålæg fra Miljøministeriet om at overholde loven.
Det ved byrådet godt. Det er derfor der bliver sat stikbrønde af ved boligerne langs de nye ledninger, så de er klar den dag påbuddet kommer.

Men det bliver meget dyrere for borgerne fordi arbejdet startes forkert.

Den rigtige måde er at bruge de gamle ledninger – både i vejen og på private grunde – til regnvandet, og så lægge nye ledninger til spildevandet.
Men nu er det vedtaget at lægge nye ledninger til regnvandet. Det betyder at de gamle ledninger stopper til fordi de er beregnet til både regn – og spildevand. Når de ikke bliver skyllet igennem sætter møget sig fast.

Så skal de spules og suges meget oftere, og efter nogen år bliver det nødvendigt at lægge nye rør på mange strækninger. Det bliver dyrt – meget dyrt og der er kun borgerne til at betale.

Disse alvorlige fejl begår man fordi det politiske ønske om at fritage en gruppe grundejere for udgifter vejer tungere end både tekniske forhold og hensynet til borgernes fælles økonomi.

Halvdelen af boligerne har betalt for separatkloak – de kommer nu til at betale for at den anden halvdel får arbejdet udsat.

Alle kommer til at betale fordi arbejdet startes forkert og skal laves om senere. Er det ”solidaritet” som borgmesteren kalder det ?

Først så Venstre og DF en mulighed for at få stemmer som ”grundejernes forsvarere” , så faldt SF – Socialdemokratiet og Radikale fra den rigtige plan vi havde lavet og nu er den forkerte altså vedtaget.

Det er en fejl til flere hundrede millioner – den hæfter vi ”solidarisk” for, og miljøet i søer og åer, Roskilde Fjord og Øresund må døje med forureningen i en årrække endnu.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

84 + = 85