Lighed for loven

For 6 år siden besluttede vii miljø – og teknikudvalget og byrådet at alle nye boliger skal have et anlæg som opsamler regnvand til brug i toiletter og vaskemaskiner.
De boliger som er opført senere , f.eks i Ullerød nord, Lærkeparken, Hostrupsvej og Ndr. jernbanevej har indbygget regnvandsopsamling, og der er sparet mange tusinde kubikmeter grundvand.
Nogen bygherrer har søgt om dispensation fordi anlæggene koster penge, men de har fået afslag , det er alvor at Hillerød byråd vil spare på grundvandet så vi fortsat har nok rent drikkevand .
Derfor undrede det mig meget at vi havde en sag på Miljø- og klimaudvalgets møde tirsdag (og på Byplanudvalget onsdag) hvor Forvaltningen insdtiller at vi lemper mulighederne for at få dispensation.
Det fremgik tydeligt af sagen at den er på fordi der er problemer med at få økonomien til at hænge sammen ved et større boligbyggeri på Åmosevej. Udgifterne er skredet for projektet, og nu prøver man så at spare på regnvandsopsamlingen for at få tallene til at passe.
Enhedslisten er stor tilhænger af byggeriet som er almennyttigt, men vi kan ikke godtage at man skærer på miljøindsatsen fordi andre udgifter er steget. Vi kan heller ikke godtage at et enkelt byggeri bliver fritaget når både lejere og ejere i andre byggerier er pålagt udgiften.
Der var nogen tekniske forklaringer på sagen som slet ikke holder vand, og man må undre sig over at de er kommet igennem kommunens Direktion med en anbefaling.Jeg kan godt forstå at mine udvalgskolleger kommer i tvivl på baggrund af de oplysninger vi har fået, men jeg håber at byrådet holder fast i det vi har været enige om : I Hillerød sparer vi på grundvandet for at sikre rent drikkevand til næste generation.

Tue Tortzen Byrådsmedlem for Enhedslisten i Hillerød.

Vi fortsætter arbejdet lokalt…

Enhedslisten i Hillerød holdt generalforsamling mandag 26 februar.
Først var der debat om det oplæg til ny miljøpolitik som skal behandles på Ø- landsmødet i april. Enhedslisten lægger op til dybtgående forandringer af hensyn til miljøet. Mere økologi, co2 neutral energi og transport, stop for produktion at overflødige varer og øget hjælp til at u- lande kan producere og forbruge uden at skade miljøet.
I Hillerød arbejder Enhedslisten bl.a. for at få geotermi – varme fra undergrunden – i fjernvarmenettet, giftfri ukrudtsbekæmpelse, el- biler og bedre kollektiv transport.
Byrådsmedlem Tue Tortzen redegjorde for situationen efter kommunevalget hvor Socialdemokratiet valgte at samarbejde med Venstre frem for de hidtidige samarbejdspartier.
Han advarede om at det vil betyde en kraftig højredrejning, bl.a. nye nedskæringer som skal finansiere nedsættelse af erhvervsskatten.
Enhedslisten vil være kritisk, men konstruktiv opposition til denne nyliberale politik.” Gennem årene har vi fået mange ting igennem fordi vi stiller gode forslag – også når vi ikke er i flertal” konstaterede Tue Tortzen.
Der var enighed om at de nye indtægter fra flere skatteborgere og jordsalg skal bruges til fælles bedste i kommunen – ikke til skattenedsættelser.
Der er brug for forbedring af både skoler og daginstitutioner og der skal bygges et nyt plejehjem snarest. Cykelstiprogrammet skal fortsættes og der skal være penge til en multipark.
Der skal investeres i midtbyen så der er bedre vilkår for kultur og friluftliv så vi får en levende bymidte. Ligeledes skal der være penge til et nyt kulturhus i Skævinge.
Til bestyrelsen genvalgte medlemmerne Johnny Christiansen, Gitte V. Hansen, Anne Mette Nielsen, Karl Erik Rasmussen, Tue Tortzen og Kamal Quad desuden Stig Hansen og Michael Juul som er nyvalgte.