Bedre psykiatri i Hillerød kommune.

Karl Erik der er kandidat til kommunalvalget om enhedslistens holdning til psykiatrien – Han skriver:
Hillerød Kommunes indsats for psykisk sårbare borgere kan forbedres. Der har været flere debatindlæg om psykisk syges forhold. Ruth Kristensen skriver bl.a. om ændringerne på værestedet på Trollesbro 2021. Der var tale om en besparelse og ændringer i ledelsen. Det er godt at brugerne fortsat er glade for at bruge værestedet. Den kommunale indsats indenfor psykiatrien kan være svær at få øje på. Både og regionen og kommunen har opgaver, der for den enkelte kan virke uklare.
Som et lille parti i byrådet erkender vi i Enhedslisten i Hillerød, at psykiatrien er et af de områder, hvor vi burde få et bedre overblik over kommunens indsats på området. Vi tror på at værestedet kan forbedres.
Vi vil gerne være med at få et samlet overblik over kvaliteten af kommunens aktiviteter indenfor psykiatrien. Hvordan går det med botilbud, bostøtte, rådgivning og anden social støtte.
I det kommende år er det en opgave som vi mener at relevante udvalg (Omsorg og Livskraft) må sætte i gang. Det er selvfølgelig vigtigt at brugerne inddrages mest muligt i dette arbejde. Vi er samtidig klar over at det kan være svært at finde flere penge til området i kommunen.
I det såkaldte ”forståelsespapir” som er en del af regeringens grundlag, er det aftalt at der skulle laves en 10-årsplan for psykiatrien i Danmark. Vi venter stadig på denne plan.
Enhedslisten vil i de igangværende finanslovsforhandlinger have tilført 300 Mill. kr. til indsatsen i kommunerne.
Der er akut behov for midler til især kommunernes botilbud, uddannelse af ansatte og støtte til forebyggelse ved rådgivning. Vi håber der kommer noget ud af dette initiativ.
Karl Erik Rasmussen

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

+ 84 = 87