8. Ældre i Hillerød

8. Ældre i Hillerød
Der er mangel på plejehjem. Der skal ikke være private plejehjem. Kommunen skal udbygge antallet af plejehjemspladser. Alternativer til traditionelle plejehjem skal undersøges: Flere beskyttede boliger med den nyeste teknologi. En særlig demens ”landsby” med aktivering af demente.
En del af det gamle sygehus kan bruges til senior-formål.
Økologisk mad i alle plejehjem.
Der skal være kapacitet til at hjemtage færdigbehandlede fra sygehuse. Det skal afklares, hvornår patienten er færdigbehandlet på sygehuset. For tidlig hjemsendelse er dyr for kommunen.
Hjemmeplejen og plejehjemmene skal sikres det nødvendige antal medarbejdere. Vikarforbruget skal nedbringes igennem en aktiv personalepolitik. Efteruddannelse skal være et konkret tilbud til alle personalegrupper.
Der skal være stor tillid til personalet og mindre kontrol.