7. Socialpolitik og sundhed

Der skal sikres adgang for handicappede til alle kommunens kontorer, læger, institutioner m.fl.
Alle publikationer og IT-løsninger skal være tilgængelige for alle borgere.
Borgeren skal sikres en fast sagsbehandler igennem hele sagsforløbet.
Syge skal ikke henvises til formålsløse aktiveringer, men hjælpes til bedst mulige behandling af deres sygdom.
Aktivering skal først starte, når det er muligt at opnå et resultat, der kan føre til beskæftigelse.
Er der ikke udsigt til, at syge kan komme i beskæftigelse, skal de tildeles førtidspension-
Forebyggelse af misbrug skal være mere udbredt i hele kommunen. Borgere der er misbrugere skal tilbydes hurtig hjælp.
Der skal oprettes akuttelefon for psykisk syge. Være- og aktivitetscentre skal være et tilbud til alle psykisk syge. Færre genindlæggelser af psykisk syge skal være et konkret mål. Psykisk syge skal efter behov tilbydes økonomisk rådgivning.
Flygtninge og indvandrere skal sikres bedre kontakt til sundhed. Bistand fra en særlig rådgiver og tolk skal være et fast tilbud.
Hjemløse, der ønsker en bolig skal tilbydes en bolig og have den nødvendige hjælp og støtte til at blive boende.