6. Unge i Hillerød

Folkeskolen skal sikre, at de unge kommer videre i uddannelse. Ingen elever skal mangle muligheder. Enhedslisten mener, det er vigtigt, at byens og kommunens tilbud får de unge til at have lyst til at blive i byen. En skaterpark, Klaverfabrikken og musikskolen er flere blandt mange vigtige tilbud til at holde på de unge. Ligeledes er det vigtigt, at Hillerød har et aktivt og rigt uddannelsesmiljø med uddannelsesinstitutioner med et godt og socialt miljø. Kommunen skal samarbejde med erhvervsskolerne, fagforeningerne og arbejdsgiverne om at oprette lærepladser.
Der skal være en Indsats i folkeskolen og ungdomsuddannelserne for at forebygge rygning og indtagelse af alkohol.
Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 25.
Øget fokus og hjælp til psykisk sårbare unge mennesker.