4. Børn

En normering i institutionerne, der sikrer at institutionerne er et pædagogisk tilbud og ikke udvikler sig til ren opbevaring. Personalet skal kunne bevare deres faglige stolthed og modvirke udbrændthed.
Målet for flere pædagoger er 70% pædagoger. Mål for normeringer 0-2 år er ansat til 3 børn. Mål for 3-6 år er 1 ansat til 6 børn. Bedre legepladser og legerum. Pædagogisk uddannelse til medhjælpere. Fuldtidsstillinger til alle der ønsker det.
Taksterne skal reguleres ned. Fortsat udbygning og udflytning af SFO til fritliggende bygninger uden for skolerne med egen bestyrelse og leder.
Fortsat udbygning af klubtilbuddene til aldersgruppen fra 10 år og opefter. Der skal være initiativer i SFO-erne og fritidsklubberne, som børnekulturdagene, der støtter integration og forældrenes aktive inddragelse i børnenes verden.
Oprykning af børn fra børnehave til SFO skal ske med udgangspunkt i børnenes modenhed og venskaber.
Flere små legepladser, også i yderdistrikterne. Flere udflugter og ekskursioner.
Bedre vikardækning.
Gratis økologisk mad i institutionerne og mulighed for at børnene kan spise morgenmad i institutionen.
Tidlig sprogindsats for tosprogede. Modemålsundervisning ikke kun for EU- borgere.
Der skal være sundhedspleje for alle børn efter behov.
Der skal være en tidlig indsats, hvis børn har alvorlige problemer i deres liv.