3. Privatisering – Nej Tak

Hillerød Kommune har en række dårlige erfaringer med at udlicitere serviceopgaver. Udliciteringen af rengøringen gik helt galt og blev trukket tilbage til kommunen. Rengøringen skal forblive som en kommunal opgave.
Teknisk service er blevet væsentligt dårligere efter udliciteringen, og Enhedslisten vil have arbejdet tilbage til kommunen når kontrakten udløber. Forinden skal der indledes samarbejde med en eller flere nabokommuner om at oprette en fælles teknisk serviceafdeling.
Den omfattende privatisering har kostet borgerne dyrt. Det har skabt usikkerhed hos brugerne og de ansatte. Tilliden til den kommunale service skal i fokus. Der skal investeres langsigtet, og kompetencer og materiel skal fornyes løbende.
Renovationen er blevet kommunal i samarbejde med Halsnæs kommune med et godt resultat. Det skal fastholdes.
Enhedslisten vil modarbejde forsøg på at bygge private plejehjem, børnehaver og andre institutioner. Der er skandaler nok i andre kommuner. Den lille kommunale håndværkerafdeling skal udvides så vi kan dække en større del af forebyggende vedligeholdelse.