2. Det har vi råd til

Byggeri i centrum og andre nye boligkvarterer giver sammen med god beskæftigelse store indtægter til vores kommune de kommende år. Vi har mulighed for at sikre fremgang i stedet for at spare os fattige.
Kommunens penge kan bruges bedre til at holde vejene og bygningerne i god stand, til at have god bemanding i børnehaver og vuggestuer så en skæv udvikling fanges i tide og til at give solid støtte til de ældre.
De store investeringer i bymidten skal betales af alle – både borgerne og virksomhederne, som får stor gavn af den øgede omsætning.
Skatten skal holdes i ro – den skal hverken opad eller nedad. Pengene skal bruges så vi sikrer velfærd og god drift fremover.
Ved hvert budget skal der laves en aftale om, hvad pengene skal bruges til hvis der kommer flere indtægter end forventet.