14. Kultur og idræt

Enhedslisten støtter udviklingen af Frederiksborgcentret, herunder ny svømmehal. Samtidig skal det sikres, at der er penge til den lokale idræt og kultur i de mindre bysamfund, så vi får en god vekselvirkning mellem ”det store” og ”det nære”.
I forbindelse med anlæg af et stort overløbsbassin bag Frederiksborgcentret, skal der anlægges et skater/gadesportsanlæg som kan benytte centrets toiletter og cafeteria.
Vi har foreslået at der anlægges badestrand ved Teglgårdssøen, og håber det bliver i 2018. Det skal undersøges hvordan Slotssøen i løbet af en årrække kan renses og komme i balance – med det mål at der engang kan bades fra Posen og Jægerbakken.
Klaverfabrikken og Slotsbio skal fortsat have kommunal støtte og de skal inddrages i Hillerød By-forum.
Samarbejdet med vores venskabsby Kladovo (Serbien) skal styrkes, og der skal søges kontakt til en by i Konya- provinsen (Tyrkiet) hvor mange af vore medborgere stammer fra.
Vi ønsker musikskolen styrket, og forældrebetalingen sat ned. Der er skåret for meget på biblioteket og den bemandede åbningstid er for kort. Bibliotekets rolle som samlingssted for kultur og fællesskab skal bevares og udvikles.
.