13. Turisme

Der skal arbejdes for at de besøgende til slottet kommer op i byen så de kan handle. Campingpladsen skal fortsat have støtte til den gode udvikling. Vi skal udnytte mulighederne i ”Kongernes Nordsjælland, men også udvikle interessante tilbud om indsigt i ”Folkets Nordsjælland”.
Cykelturisme skal fremmes bl.a. for at få gjort perforce- systemet tilgængeligt for turister.
Der ligger mange arbejdspladser i turismeerhvervet, og kommunen skal samarbejde med foreninger og erhvervsliv om at få flere til at besøge vor kommune.