12. Byudvikling

Enhedslisten støtter boligbyggeri i byen som et middel til at skabe mere liv i bymidten, og til at familierne i større omfang kan klare sig med kollektiv trafik. Det øgede befolkningstal skal følges op af forbedrede buslinier og trafikplaner m.v. skal løbende justeres i forhold til udviklingen.
Når der bygges på kommunale grunde i bymidten skal det være almennyttige boliger. Det skal fortsat sikres at der bygges forskellige boligtyper, bl.a. ungdomsboliger og mindre lejligheder, og at der er forskellige ejerformer.
Vi har en enestående chance for at få Hillerød Bymidte til at blive et levende sted for handel og kultur – i særdeleshed når det lykkes at få udviklet området mellem Søstien og Slotsgade til boliger, cafeer og butikker.
Det er nu, vi skal satse stort på en fornyelse af Torvet med plads til kulturelle begivenheder, markeder, udendørs- møder m.v. En skøjtebane vil sikre, at der også er liv på Torvet om vinteren. Der må gerne være mere plads til gadekunst og legepladser til børn.
Der skal afsættes plads til flere kolonihaver, når der kommer flere lejligheder i byen.
I den nye bydel, Favrholm, skal der bygges mange almennyttige boliger. Det skal sikres, at den kollektive trafik har de nødvendige muligheder for at betjene hele bydelen. Fra starten skal der være cykel- og gåstier i hele bydelen.
.