11. Trafik

Det skal være muligt at færdes trygt til fods og på cykel langs de almindelige veje i vores kommune. Skolevejene skal sikres først. Der skal laves cykelsti på hele Milnersvej og på Holmegårdsvej. Der skal arbejdes med forbedringer af forbindelserne mellem cykelstierne. Der skal være flere pladser til cykel-parkering.
Vi skal gennem trafikplanlægning og oplysning søge at befri bymidten for unødvendig trafik.
Tung trafik skal helt væk fra gågaderne. På de store veje skal der være intelligent skiltning, der leder trafik uden om byen.
Der skal findes en løsning med gratis parkering i den vestlige udkant af bymidten så den sammen med Teglgårds- parkeringen giver mulighed for at holde gratis ved en stor vej og gå ind i bymidten. Der skal findes en investor til et nyt P- hus i området ved Slangerupgade. Flextrafik skal indføres i Hillerød Kommune for alle. Der skal laves forsøg med en selvkørende el-busrute igennem byen.
Hillerød Station skal udbygges, så Lokalbanen kan køre igennem stationen til den nye station, Favrholm.