10. Erhverv og beskæftigelse

Kommunen skal sikre erhvervsjord til både små og store virksomheder. Vi skal bruge udviklingen omkring både det nye og det gamle sygehus til at tiltrække internationale virksomheder og forskning, og kommunen skal samle de bestående virksomheder, institutioner og uddannelsessteder til samarbejde.
Vi ønsker virksomheder, som giver beskæftigelse til alle samfundsgrupper – fra højtuddannede til ufaglærte/ specialarbejdere.
Ved udbud skal det sikres at lokale, virksomheder har gode muligheder for at byde på opgaverne.
Vi skal samarbejde med virksomhederne og de faglige A-kasser om at få flest mulige borgere i almindeligt, lønnet arbejde. Herudover skal vi sørge for lærepladser og beskyttede jobs og stille krav om det, når vi udbyder arbejdsopgaver. Kommunen skal tiltrække flest mulige private arbejdspladser.
Der skal fortsat stilles krav til alle leverandører om, at de overholder gældende overenskomster (ILO konvention 94) og at de har lærlinge og elever.
Kommunen skal selv oprette arbejdspladser til ledige, som ikke kan få job i det private. Det skal være på overenskomstmæssige vilkår for at sikre, at de har deres rettigheder i dagpengesystemet, hvis jobbet ophører.
Arbejdsprøvninger m.v. skal bruges efter hensigten – ikke til at erstatte almindeligt ansatte.
Der er masser af nyttige jobs i teknisk vedligeholdelse og omsorg. Enhedslisten peger på et Folkekøkken som et godt beskæftigelsesprojekt. Gerne i samarbejde med de store fællesspisninger, som arrangeres for at bringe flygtninge og borgere tættere sammen.
Vikar i alle dele af kommunen skal effektiviseres. Kommunen opretter en fælles enhed, der i samarbejde med de faglige A-kasser og kommunens institutioner og virksomheder sørger for at ansætte vikarer.