1. solidaritet og demokrati

Enhedslisten i Hillerød Kommune arbejder for at omsorg, uddannelse, miljø, byudvikling og kultur drives på en måde så ingen lades i stikken, og alle er med til at betale.
Vi samarbejder med de lokale fagforeninger, beboerforeninger, handicapforeninger, idrætsforeninger og kulturforeninger og alle andre som vil bidrage til udvikling og fællesskab i vores kommune.
Vi ønsker et demokrati hvor borgerne inddrages mest muligt i beslutningerne og hvor borgerne føler at det kan nytte at komme med forslag og kritik. Der skal være åbenhed i forvaltningen.