SUF – Socialistisk Ungdoms Front

Enhedslisten har ikke en ungdomsafdeling.
SUF; Socialistisk Ungdomsfront er en selvstændig ungdomsorganisation med selvstændige aktiviteter.
Det er muligt at være med i både Enhedslisten og SUF. – eller bare en af dem!
De kan kontaktes lokalt ved at skrive til:

Kontaktperson: Nikolaj Hendriksen email: ns@ungdomsfront.dk

hjemmeside: http://ungdomsfront.dk/