Tue Tortzen med sommerbrev om forsyningen

Sommertanker fra Forsyningsformanden

Der er store muligheder for fjernvarme og grøn omstilling.
Krigen i Ukraine og diktaturerne i de arabiske sheik- stater har sat fart i ønsket om at blive uafhængige af usikker udenlandsk energi.
Der er et enormt pres for at finde vedvarende energikilder tæt på forbrugerne på grund af økonomien, men ikke mindst på grund af miljøet.
I Hillerød Fjernvarme arbejder vi på højtryk for at leve op til den grønne omstilling.
Det kræver at vi planlægger hvordan fjernvarmen kan udbredes i takt med at vi finder vedvarende energi til erstatning for gassen.
Der dukker hele tiden nye muligheder op.
Indvinding af varme fra industri, indkøbscentre, rensningsanlæg og andre steder hvor varmen går til spilde ligger til højrebenet, og de tekniske muligheder forbedres hele tiden.
Varmekedler som bruger strøm når det er billigt og lagertanke eller grundvandslagring til det varme vand er vigtige fordi elproduktionen fra sol og vind svinger meget og der er behov for at kunne bruge strømmen når den er der.
Solcelleparker på 100 – 200 hektarer kan levere enorme mængder af grøn strøm som kan erstatte gas i produktion og opvarmning.
Hvis vi får en så stor solcellepark er der mulighed for at vi kan lave et PTX anlæg til vores flis-værk- PTX betyder at man bruger elektricitet til at omdanne co2 til metangas eller træsprit som kan bruges i forbrændingsmotorer. På den måde fanger man co2 udslippet fra flisen og bruger det en gang til i f. eks fly, skibe eller lastbiler.
Nye teknikker til at udvinde varme fra store søer bliver udviklet og kan få betydning for f.eks Nødebo og Fredensborg (Esrom sø)
Et firma arbejder med at lave briketter af hestemøg og dybstrøelse som kan erstatte gas og træflis. Det er vigtigt at have reserver til de døgn hvor der er særligt koldt og man ellers må skrue op for gassen.
Den store, sikre varmekilde er geo-termien som henter varme 3-4 km nede i undergrunden.
Vi har allerede kortlagt undergrunden i Nordsjælland og der er masser af varmt vand, 60-80 grader.
Men projektet gik i stå og det kan man jo ærgre sig over nu hvor gas- og flispriserne stiger.
Interessen er dog stigende og vi arbejder med at forberede et projekt som kan blive til noget i løbet af 3-4 år. Hvis regeringen ændrer loven så financieringen bliver bedre kan det betyde et stort ryk for geo- termien i hele landet.
En vigtig del af arbejdet er at finde løsninger sammen med andre varmeselskaber. Når vi får geo-termi bliver der så meget varme at der er til flere byer, så der skal planlægges forbindelser mellem de forskellige værker og net. Vestforbrænding er den største varmeproducent i vores område og de kan levere helt op til Farum og Værløse. En ledning fra Farum til Hillerød som blev lagt i 1995 kan genåbnes så vi kan få sommer- varme fra VFB – og sende varme den anden vej når vi har overskud.
Vi undersøger hvordan ledninger fra Hillerød mod Halsnæs, Fredensborg og Slangerup/Frederikssund kan lægges. Projekter som først kan blive til noget i løbet af en årrække, men som er nødvendige for at udnytte de mange forskellige varmekilder mest hensigtsmæssigt.
Som miljø-forkæmper er det en meget spændende tid at være med i Hillerød Forsyning.
Vi skal investere mange, mange millioner, men pengene kommer tilbage til forbrugerne på kortere og kortere tid efterhånden som gas, flis og el stiger.
For hver gang vi sparer co2 sparer vi penge, og vi skal hverken betale for den grønne energi med rubler eller petro- dollars.

Tue Tortzen Formand for Hillerød Forsyning

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.