#hvorerderenvoksen

Det blev en fantastisk flot dag med et vellykket arrangement på Torvet lørdag.
Pladsen var fyldt med børn i alle aldre og aldrig har så mange barnevogne været der.
Emnet var bedre normeringer i børneinstitutionerne og at det skulle finansieres uden at ramme andre grupper i kommunerne.
Altså en sag vi deler totalt og vi har derfor været ude med forslag om minimumsnormering for over 10 år siden.
Vi er også ude med en plan her og nu se f.eks. her: omtale i DR
Eller her på siden Tues skriv.
billedet er i øvrigt Tue og Mai der deltog.

Minimumsnormering også i Hillerød

God bevægelse
Hvor er det dog dejligt at se bevægelsen ”hvorerderenvoksen” sætte gang i debatten og tankerne om hvordan vi behandler vores børn.

Gennem årene er der blevet skåret og skåret på antallet af pædagoger og medhjælpere i børnehaver , vuggestuer og fritidsordninger.

En voksen til 14 børnehavebørn er ikke et skrækeksempel, men en hverdagsbegivenhed , også i Hillerød. Uanset hvor meget pædagogerne knokler er der små børn som ikke får den omsorg der skal til for at være glad og lære at blive en god kammerat og borger.

Enhedslisten Hillerød har haft Generalforsamling

Vi har hold en god generalforsamling hvor der blev valgt ny bestyrelse og diskuteret politik.
Den nyvalgte bestyrelsen og årsregnskabet kan du se under menuen: OM AFDELINGEN.

Medlemmerne drøftede den politiske situation og særligt mulighederne for at få en stærkere miljø- og arbejdsmarkedspolitik efter folketingsvalget.
Byrådsmedlem Tue Tortzen fortalte om arbejdet i byrådet efter at Socialdemokratiet og Venstre har lavet en aftale om at konstituere sig og styre kommunen sammen.
Det betød et alvorligt ryk til højre og i særdeleshed at Enhedslistens indflydelse blev stærkt begrænset.
Enhedslisten har imidlertid formået at markere sig på en række områder, og en del af de principper vi havde fået arbejdet ind i budgetlægningen er fastholdt, ja endda styrket.

Lige til skraldespanden

Kommunens Miljøudvalg fik tirsdag et forslag til ændrede affaldstakster.
Det bliver dyrere at få afhentet affaldet, og derfor skal priserne stige.
Derfor har Venstre og Socialdemokraterne i Hillerød Affald´s bestyrelse foreslået følgende stigninger :
Villaer/enfamiliehuse stiger med 170 kr om året……
Begrundelsen var at der skulle være mindre forskel på enfamiliehuse og lejligheder, og at der ikke skulle være forskel på sommerhuse og kolonihaver.
Det er en rigtig dårlig begrundelse.

Offentliggør planerne om geotermi i Hillerød!

Opfordring fra Tue Tortzen, der er bestyrelsesmedlem Hillerød Forsyning om geotermi, tavshedspligt og hvem det tjener: jeg må altså ikke fortælle borgerne/fjernvarmekunderne, hvad der sker med deres interesser i at få billig, fossilfri varme fra det varme vand i undergrunden.
Ca. 2 km under os er vandet 60-80 grader varmt og det kan hentes op, afkøles og pumpes tilbage igen til en meget fornuftig pris.
AP Møller står på spring for at komme til, og Claus Markussen har budt dem velkommen – så det er ikke hemmeligt.

Tue Tortzen får Byrådet til at droppe Danske Bank – måske!

På byrådsmødet d. 26. september havde vores byrådsmedlem et punkt på med at droppe danske bank som kommunens bank!
Tues forslag lød sådan her: Snarest mulig afvikling af samarbejdet med Danske bank. På baggrund af hvidvaskningsskandalen foreslår enhedslisten at Hillerød Kommune snarest muligt ophører samarbejdet med Danske Bank.
Byrådet bør drøfte strengere retningslinjer for hvilke pengeinstitutter vi bruger, og muligheden for at træde ud af kontrakter hvis det viser sig at et pengeinstitut er indblandet i økonomisk kriminalitet eller andre uacceptable handlinger”.
og det fik en ret god modtagelse og bliver nu realitetsbehandlet.
læs mere…..

Vi stemmer nej til budgetforliget.

Enhedslisten har besluttet at stemme nej til budgettet for at markere, at der er råd til velfærd og solid drift i vores kommune.
“Desværre ville flertallet ikke strække sig til at fjerne nedskæringer på Folkeskolen, plejecentrenes nattevagt og på rengøringsområdet.
Der blev ikke afsat de nødvendige midler til vedligeholdelse af vore ejendomme , og det efterslæb vi har på ca ½ milliard på bygningerne fortsætter.”

Vi fortsætter arbejdet lokalt…

Enhedslisten i Hillerød holdt generalforsamling mandag 26 februar.
Først var der debat om det oplæg til ny miljøpolitik som skal behandles på Ø- landsmødet i april. Enhedslisten lægger op til dybtgående forandringer af hensyn til miljøet. Mere økologi, co2 neutral energi og transport, stop for produktion at overflødige varer og øget hjælp til at u- lande kan producere og forbruge uden at skade miljøet.
I Hillerød arbejder Enhedslisten bl.a. for at få geotermi – varme fra undergrunden – i fjernvarmenettet, giftfri ukrudtsbekæmpelse, el- biler og bedre kollektiv transport.
Byrådsmedlem Tue Tortzen redegjorde for situationen efter kommunevalget hvor Socialdemokratiet valgte at samarbejde med Venstre frem for de hidtidige samarbejdspartier.
Han advarede om at det vil betyde en kraftig højredrejning, bl.a. nye nedskæringer som skal finansiere nedsættelse af erhvervsskatten.
Enhedslisten vil være kritisk, men konstruktiv opposition til denne nyliberale politik.” Gennem årene har vi fået mange ting igennem fordi vi stiller gode forslag – også når vi ikke er i flertal” konstaterede Tue Tortzen.
Der var enighed om at de nye indtægter fra flere skatteborgere og jordsalg skal bruges til fælles bedste i kommunen – ikke til skattenedsættelser.
Der er brug for forbedring af både skoler og daginstitutioner og der skal bygges et nyt plejehjem snarest. Cykelstiprogrammet skal fortsættes og der skal være penge til en multipark.
Der skal investeres i midtbyen så der er bedre vilkår for kultur og friluftliv så vi får en levende bymidte. Ligeledes skal der være penge til et nyt kulturhus i Skævinge.
Til bestyrelsen genvalgte medlemmerne Johnny Christiansen, Gitte V. Hansen, Anne Mette Nielsen, Karl Erik Rasmussen, Tue Tortzen og Kamal Quad desuden Stig Hansen og Michael Juul som er nyvalgte.