støtte til redning af Petras hus!

Det var godt at Økonomiudvalget kunne enes om ikke at sælge Petras hus på mødet i onsdags.

Jeg stemte imod da huset blev lukket ned sidste år af frygt for at det ville blive sat til salg, og at vi dermed ville miste muligheden for at give huset nyt liv.
Men det nye økonomiudvalg er heldigvis stemt for At undersøge mulighederne for at få gang i et hus for både børn og unge og alle os andre som kan have glæde af at mødes til forskellige aktiviteter.
Da Petra døde i midten af 90èrne var vi en gruppe forældre som fik lov til at lave klub for vores børn i huset. I starten skiftedes vi til at være der som ”voksne” ,og det blev en stor succes for vores unger som ikke havde andre steder at samles i fritiden. Lidt efter lidt kom klubben på budgettet og blev samtidig SFO, og det var i mange år et elsket sted for børn og unge i Ny Hammersholt.
Efter lukningen har der vist sig en mægtig pioner- ånd fra en række grupper, og det lover godt for at borgerne selv kan tage hånd om husets daglige drift.
Men først skal det selvfølgelig undersøges om taget er tæt eller der er andre fejl som skal udbedres, og der skal nedsættes en gruppe som har mandat til at forhandle med kommunen om hvordan det skal foregå fremover. Og det skal undersøges om børnetallet i årene fremover udvikler sig så der bliver brug for lokalerne til skole-fritidsordning også.

På med vanten – det skal nok blive godt.
Tue Tortzen
Slettebakken 1 Ll Sverige
Byrådsmedlem Enhedslisten

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.